27 Muskler


Text till bildalternativ

Bild till textalternativ

Bild till text
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Rotator cuff
 • pectoralis major+Minor
 • Biceps brachii
 • Transversus abdominis
 • Extensor carpi
 • Sartorius
 • Quadriceps femoris
 • Tibialis anterior
 • Levator scapulae
 • Triceps brachii
 • Flexor carpi ulnaris:radialis
 • Triceps surae
 • Quadratus lumborum
 • Trapezius
 • Gluteus maximus
 • Gracilis
 • Lliopsoas
 • Rhomboideus
 • Deltoideus
 • Erector spinae
 • Latissimus dorsi
 • Tensor fasciae latae
 • Rectus abdominis
 • Hamstrings (biceps femoris, semitendosus,semimembranosus)
 • Rectus femoris

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/27-muskler.9819554.html

Dela