20/21 - FI6 - 1 - SANASTO 1/1

Övningen är skapad 2020-08-24 av marinyga. Antal frågor: 8.
Välj frågor (8)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • lehti, lehden, lehteä tidning
  • hätätilanne, hätätilanteen, hätätilannetta nödläge
  • järvi, järven, järveä sjö
  • palo, palon, paloa brand
  • savu, savun, savua rök
  • hätänumero, hätänumeron, hätänumeroa nödnummer
  • ohjelma, ohjelman, ohjelmaa program
  • Odota hetki! Vänta lite!

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/20-21-fi6-1-sanasto-1-1.9842142.html

Dela