20/21 - fi5 - verbit 8 2/2

Övningen är skapad 2020-11-09 av marinyga. Antal frågor: 6.
Välj frågor (6)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • matkustaa, matkustan, hän matkusti resa, jag reser, hen reste
  • palata, palaan, hän palasi återvända, jag återvänder, hen återvände
  • tavata, tapaan, hän tapasi träffa, jag träffar, hen träffade
  • olla, olen, hän oli vara, jag är, hen var
  • varata, varaan, hän varasi reservera, jag reserverar, hen reserverade
  • katsella, katselen, hän katseli titta på, jag tittar på, hen tittade på

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/20-21-fi5-verbit-8-2-2.10110495.html

Dela