1C - Voelph

Övningen är skapad 2023-03-18 av drgonzo. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • voelph vänner, kompisar
 • vuelkedh I att resa, att åka
 • manne vualkam jag reser
 • daelie nu
 • Sveerjese till Sverige
 • gåabph vart
 • Snåasese till Snåsa
 • Tröndelaagesne i Tröndelag
 • dahkoe, dahka dit
 • Tröndelaage Tröndelag
 • Bïenjedaalan till Funäsdalen
 • maam edtjh desnie darjodh vad ska du göra där
 • edtjedh IV ska
 • daajodh II att göra
 • juelkietjengkere-gaahtjeme fotbollsmatch
 • vuarjasjidh (uddstavigt) att se
 • maam jeahtah vad säger du
 • guarkedh III att förstå
 • gïerth mannem, im guarkah ursäkta mig, jag förstår inte
 • sjïdtedh IV att bli
 • dïhte luste sjädta det blir nog roligt
 • vïenhtedh IV att tro
 • manne vïenhtem jag tror
 • lustestalledh IV att ha roligt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/1c-voelph.11470174.html

Dela