Annonser


1B - Gaavnesjimmie

Övningen är skapad 2023-03-18 av drgonzo. Antal frågor: 39.
Välj frågor (39)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • gaavnesjimmie träff, möte
 • gesnedh I att nysa
 • gasna hon, han nyser
 • duelie snovse-lijnie varsågod, här är en näsduk
 • Klïere Glen
 • Klïereste från Glen
 • Sveerje Sverige
 • Sveerjeste från Sverige
 • gäjhtoe tack
 • Snåasa Snåsa
 • Snåaseste från Snåsa
 • Nöörje Norge
 • Nöörjeste från Norge
 • Russlaante Ryssland
 • Russlaanteste från Ryssland
 • njaarke halvö
 • Kola-njaarke Kolahalvön
 • Kola-njaarkesne på Kolahalvön
 • kaanne kanske
 • prïhtjegem sïjhth vill du ha kaffe
 • sieties-laejpie kaffebröd, sötkaka
 • sïjtedh IV att vilja ha
 • sïjhtem jag vill ha
 • sïjhth vill du ha
 • jaavoe, nov sån ja, så är det
 • gudtsien tack (för mat och dryck)
 • njaelkies, njaelkie god, gott
 • murreds, murrede trevligt
 • seamedem jag håller med dig
 • seamadidh (uddstavigt) att hålla med
 • aellieh åh nej
 • dellie nu
 • bïjle bil
 • båata den, det, han, hon kommer
 • hijven hïeljem utnieh ha en trevlig helg
 • utnedh I att ha
 • utnieh ha (uppmaning till du)
 • seamma dutnjien tack detsamma (till dig)
 • jïjnjh gäjhtoe tack så mycket

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/1b-gaavnesjimmie.11470177.html

Dela