1A Buerie biejjie. Guktie dov nomme?

Övningen är skapad 2023-03-18 av drgonzo. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • haaj hej
 • buerie biejjie god dag
 • buaregh god dag (handhälsning)
 • buerie aerede god morgon
 • buerie iehkede god kväll
 • buerie jïjje god natt
 • nåå nåå hej då
 • gåvnehth adjö (för en längre tid)
 • guktie dov nomme vad heter du
 • mov nomme mitt namn (är)
 • gustie varifrån
 • båetedth I att komma
 • datne båatah du kommer
 • manne båatam jag kommer
 • Plassjeste från Røros
 • gusnie var
 • Plassje Røros
 • årroeminie att bo (för tillfället)
 • manne leam jag är
 • datne leah du är
 • dïhte lea han, hon, den, det är
 • Maajehjaevrie Majavatn
 • Maajehjaevresne i Majavatn
 • Aarporte Hattfjelldal
 • Aarportesne i Hattfjelldal
 • guktie datnine hur är det med dig
 • mannine hijven det är bra med mig
 • gaavnesjien jirreden ses vi två i morgon
 • jirreden vihth vi ses igen i morgon

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/1a-buerie-biejjie-guktie-dov-nomme.11470171.html

Dela