18/2 2020

Övningen är skapad 2020-02-18 av spanskdansk. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • aktivitet actividad
 • blomst flor
 • bogstav letra
 • bolig vivienda
 • butik tienda
 • by ciudad
 • bygning edificio
 • drikkevare bebida
 • dyr animal
 • fag asignatura
 • farve color
 • fest fiesta
 • fisk pez
 • fjerkræ ave
 • fodtøj calzado
 • fritid tiempo libro
 • fugl pájaro
 • grønsag verdura
 • insekt insecto
 • instrument instrumento

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/18-2-2020.9642122.html

Dela