15 Words per week - WEEK 2

Övningen är skapad 2021-04-19 av MicaelaVrs. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • spatiös, stor, vidsträckt spacious
 • även, fastän although
 • otäck, gräslig hideous
 • orolig, ängslig anxious
 • beundra adore
 • farlig perilous
 • ursnygg, härlig ursnygg, härlig
 • kolossal colossal
 • kontroversiell, omstridd controversial
 • fördel, nytta benefit
 • betydligt considerably
 • fördel advantage
 • nackdel, underläge disadvantage
 • onödig, överflödig superfluous
 • trend, tendens, benägenhet tendency

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/15-words-per-week-week-2.10393136.html

Dela