1000 Words - 9-10

Övningen är skapad 2020-10-03 av bellafonte. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • afraid rädd
 • dead död
 • beautiful vacker
 • happy glad
 • careful försiktig
 • nice trevlig
 • certain säker
 • richest rikast
 • attention uppmärksamhet
 • skill färdighet
 • history historia
 • task uppgift
 • language språk
 • teacher lärare
 • practice övning
 • pupil elev
 • training utbildning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/1000-words-9-10.8706415.html

Dela