100 most common word

Övningen är skapad 2018-11-13 av bellafonte. Antal frågor: 100.
Välj frågor (100)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • a en, ett
 • about om
 • all allt
 • also också
 • and och
 • as som
 • at i, för, till
 • be vara
 • because för att
 • but men
 • by av
 • can kan
 • come komma
 • could kunde
 • day dag
 • do göra
 • even även
 • find hitta, finna
 • first första
 • for för, i,, till
 • from från
 • get , till
 • give ge
 • go , göra
 • have ha
 • he han
 • her hon
 • him honom
 • his hans
 • how hur
 • I jag
 • if om
 • in i
 • into , mot, in i
 • it den, det
 • its dess, sin
 • just rätt, riktig
 • know veta
 • like som, gilla
 • look titta
 • make göra
 • man man
 • many många
 • me mig
 • more mer
 • my min
 • new ny
 • no inte
 • not inte
 • now nu
 • of av, i, med, till
 • on , till
 • one en
 • only endast
 • or eller
 • other andra, övrigt
 • our vår
 • out ut
 • people människor
 • say säga
 • see se
 • she hon
 • so alltså
 • some några, omkring, vissa
 • take ta,, ha
 • tell berätta, säga
 • than än, förrän
 • that , som, att
 • the den/det
 • their deras
 • them de, dem
 • then , sedan
 • there det, där
 • these dessa, detta
 • they de
 • thing sak
 • think tänka
 • this , så här, en, denna
 • those de där
 • time tid
 • to till,, att
 • two två
 • up upp
 • use använda, vana
 • very mycket
 • want vill
 • way vilja, väg
 • we vi
 • well bra, väl, gott
 • what vadå
 • when när
 • which vilken
 • who vem
 • will vilja,
 • with med
 • would skulle, skulle få
 • year år
 • you du
 • your din, er
 • here här

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/100-most-common-word.8666045.html

Dela