10 danska ord varje dag

Övningen är skapad 2018-06-24 av Rasmuslundberget. Antal frågor: 182.
Välj frågor (182)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • er är
 • jeg jag
 • det det
 • du du
 • ikke inte
 • at till
 • en en
 • og och
 • har har
 • vi vi
 • till till
 • hvad vad
 • mig mig
 • med med
 • de den
 • for till
 • der där
 • dig dig
 • han han
 • kan kan
 • af av
 • vil kommer
 • var var
 • her här
 • et en
 • skal måste
 • ved av
 • men men
 • om
 • nu nu
 • som som
 • ja ja
 • min min
 • nej nej
 • noget något
 • ham honom
 • hun hon
 • være vara
 • bare bara
 • kom kom
 • din din
 • hvor var
 • os oss
 • dem dem
 • hvis om
 • ud ut
 • måste
 • fra från
 • se se
 • godt bra
 • have har
 • ville skulle
 • gør gör
 • lige rakt
 • den den
 • okay okej
 • alle allt
 • op upp
 • lad lämna
 • hvorfor varför
 • tror tror
 • sig själva
 • tak tack
 • hvordan hur
 • kommer kommande
 • kunne kunde
 • gøre göra
 • meget mycket
 • eller eller
 • hende henne
 • ingen ingen
 • tilbage tillbaka
 • hvem vem
 • bliver blir
 • havde hade
 • efter efter
 • nok nog
 • man mand
 • da när
 • går går
 • alt allt
 • sagde sa
 • mit mitt
 • når när
 • ind i
 • vores vår
 • over över
 • aldrig aldrig
 • nogen någon
 • måske kanske
 • hans hans
 • skulle bör
 • mand man
 • selv själv
 • to två
 • mere mer
 • jo jo
 • jer er
 • siger säger
 • også också
 • lidt liten
 • dit din
 • kun bara
 • deres deras
 • far far
 • ser se
 • blev var
 • får får
 • hej hej
 • sådan sådan
 • dette detta
 • igen igen
 • sammen tillsammans
 • denne detta
 • hele allt
 • hold lag
 • mine min
 • tager ta
 • ned ner
 • komme komma
 • dag dag
 • undskyld ursäkta
 • tage ta
 • blive bli
 • mor mor
 • væk bort
 • end än
 • åh oh
 • sige säga
 • været varit
 • tid tid
 • fordi eftersom
 • helt helt
 • sted plats
 • før före
 • gjorde gjorde
 • god god
 • gang gång
 • år år
 • tag tak
 • laver göra
 • mange många
 • nogle några
 • dine din
 • fik fick
 • mener tror
 • ting sak
 • lille liten
 • siden sedan
 • altid alltid
 • mr herr
 • brug använda
 • folk folk
 • virkelig verklig
 • vent vänta
 • finde hitta
 • anden andra
 • stadig fortfarande
 • hjem hem
 • Gud Gud
 • liv liv
 • vej väg
 • kender känna
 • andre andra
 • klar klar
 • tale tala
 • mod mot
 • uden utan
 • elsker älskar
 • set sett
 • tre tre
 • hør hör
 • ret rätt
 • gerne gärna
 • hr herr
 • giv ge
 • sir herr
 • sidste sista

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/10-danska-ord-varje-dag.8272219.html

Dela