1. Valokuvat - sanat osa 1

Övningen är skapad 2022-08-24 av gronblomma. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • fotografi Valokuva, valokuvan, valokuvaa
  • många monta
  • läger leiri, leirin, leiriä
  • granne naapuri, naapurin, naapuria
  • gård piha, pihan, pihaa
  • alla har kaikilla on
  • göra, jag gör tehdä, minä teen
  • skratta, jag skrattar nauraa, minä nauran
  • prata, jag pratar puhua, minä puhun
  • läsa, jag läser lukea, minä luen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/1-valokuvat-sanat-osa-1.10996569.html

Dela