1. READING 1.4 Dominic O'Brien

Övningen är skapad 2013-03-07 av zusanne. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Läs ARTIKELN! Read THE ARTICLE!
 • HJÄRTER 5 FIVE OF HEARTS
 • KLÖVER KUNG KING OF CLUBS
 • RUTER KNÄCKT JACK OF DIAMONDS
 • SPADER 2 TWO OF SPADES
 • Det är DOCK, ÄNDÅ, EMELLERTID It is HOWEVER
 • Kan du MEMORISERA 10 saker? Can you MEMORIZE 10 things?
 • Kan du LÄSA UPP ordningen på korten? Can you RECITE the order of the cards?
 • Det finns FAKTISKT minnesTÄVLINGAR. There are IN FACT memory COMPETITIONS.
 • ...DÄR de TÄVLAR om... ...IN WHICH they COMPETE...
 • VÄRLDSREKORD WORLD RECORD
 • SPORTEVENEMANG SPORTS EVENTS
 • ATT TÄVLA MOT VARANDRA TO COMPETE WITH EACH OTHER
 • TÄVLINGSDELTAGARE COMPETITORS
 • Jag FÅR TÄVLA.. I AM ALLOWED to COMPETE.
 • Jag kan MEMORISERA ORDNINGEN på KORTEN. I can MEMORIZE THE ORDER of THE CARDS.
 • Låter det konstigt? Sounds difficult?
 • ATT BLANDA korten. TO SHUFFLE the cards.
 • TVÅ KORTLEKAR TWO PACKS OF CARDS.
 • Det är OMÖJLIGT. It is IMPOSSIBLE.
 • Jag LYCKADES memorisera alla korten. I MANAGED to memorise all the cards.
 • EN KORTLEK. A PACK OF CARDS.
 • Korten blandades. The cards were shuffled.
 • Jag tittade på VARJE kort. I looked at EACH card.
 • En timmas BETÄNKETID. One hour's THINKING.
 • Han LÄSTE UPP KORTEN. He READ OUT THE CARDS.
 • En FELMARGINAL på EN HALV PROCENT. A MARGIN OF ERROR of HALF A PER CENT.
 • Det betydde att... That meant that...

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/1-reading-1-4-dominic-obrien.2706337.html

Dela