1. Meningar med oregelbundna verb i olika tempus

Övningen är skapad 2019-01-29 av cedvardsson. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • He brought a book Han tog med sig en bok
 • John has brought his dog John har tagit med sig sin hund
 • The cat had brought a mouse Katten hade tagit med sig en mus
 • I will bring the food Jag kommer att ta med mig maten
 • Linda brings money Linda tar med sig pengar
 • School begins at eight o'clock Skolan börjar klockan åtta
 • I begin at nine Jag börjar vid nio
 • He began to scream Han började att skrika
 • Mum has begun to ski Mamma har börjat att åka skidor
 • My brother will begin school next year MIn bror ska börja i skolan nästa år
 • He builds a house Han bygger ett hus
 • He built a house Han byggde ett hus
 • I burnt my finger Jag brände mitt finger
 • He burns the cake Han bränner tårtan
 • I was ill last week Jag var sjuk i förra veckan
 • You were my best friend Du var min bästa vän
 • She has been to France Hon har varit i Frankrike
 • We have been diving Vi har dykt
 • You had been away for a week Ni hade varit borta i en vecka
 • He blew out the candle Han blåste ut ljuset
 • The wind has blown all day Vinden har blåst hela dagen
 • She breaks all teh rules Hon bryter mot alla regler
 • The dog had bitten the cat Hunden hade bitit katten
 • The cat has bitten me Katten har bitit mig
 • She has become a member Hon har blivit medlem
 • Sarah bets on horses Sarah spelar på hästar

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/1-meningar-med-oregelbundna-verb-i-olika-tempus.7092885.html

Dela