Problem att visa sidan på iOS

Vissa, framförallt skolor, har rapporterat att sidan ibland inte går att använda vår sida. Fel som "Sidan kan inte visas", "Innehållet kan inte visas", eller "Åtkomst begränsad" eller liknande visas, framförallt på iPads och andra iOS-enheter. Ofta uppstår problemet bara på skolans iPads, men inte lika ofta på privata. Och det är ofta så att det fungerar på datorerna, men inte på de enheter som kör iOS. En bild på hur det kan se ut:

Hur du löser problemet

Gå in i Settings- / Inställningar-appen, sedan på (1) Screen time / Skärmtid, och sedan på (2) "Content & Privacy Restrictions" eller motsvarande på svenska:


Sedan trycker du på (3) "Content restrictions" eller motsvarande på svenska:Sedan trycker du på (4) "Web content" eller motsvarande på svenska:I vyn du kommer till kan det se lite olika ut beroende på vilka inställningar iPaden har, om något särskilt filter är aktiverat, eller om skolan har egna filtersystem. Om inte "Unrestricted Access" är markerat har du möjlighet att lägga in vår sida under (5) "Always allow" eller motsvarande på svenska:


Observera att det är viktigt att du lägger in https://glosor.eu precis så, inte med www. framför och det måste stå https (inte http)


Tillbaka