Vad är en provkod?

En provkod är en unik kod som automatiskt genereras för varje prov. Den används till:

  • Unikt identifiera provet när det är igång
  • Enbart elever med koden kommer in på provet
  • Rätt elev kommer in på rätt prov


När du skapat ett onlineprov visas koden på kontrollpanelen för provet. Så här kan det se ut:

Läs mer
Tillbaka