Engelskt lexikon - y - yo

 
you show svenskadu visar
 
you speak Finnish very well finskasinä puhut oikein hyvin suomea
 
You stand in front of me svenskaDu står framför mig
 
you stupid fool svenskadin dumma idiot
 
You stupid fool! svenskaDin dumma idiot!
 
You talk about your interests svenskaDu berättar om dina intressen
 
you too svenskadu också
 
you two tyskaihr zwei
 
you use svenskadu använder
 
you were svenskadu var
 
you were absolutely right svenskadu hade helt rätt
 
you were brought svenskadu fördes
 
you were helping svenskasom du hjälpte
 
you where brought svenskadu fördes
 
you will all be svenskani kommer alla att vara
 
you will be svenskadu kommer att vara
 
You will be careful won't you? svenskaNi är väl försiktiga?
 
you will find svenskadu kommer att finna
 
you will listen to svenskani kommer att lyssna på
 
you will need svenskadu behöver
 
you won't svenskadu kommer inte
 
you won't ... svenskadu kommer inte att ...
 
you won't do svenskadu duger inte
 
you won't have to move svenskadu behöver inte flytta dig
 
you would svenskadu skulle
 
you'd svenskani skulle
 
you'd better svenskadet är bäst att du
 
you'd better come along svenskadet är bäst att ni följer med
 
You'd better come with me svenskaDet är bäst att du följer med mig
 
you'd better come with me svenskadet är bäst du följer med mig
 
you'd better do it svenskadet är bäst du gör det
 
you'd better get a move on svenskadet är bäst att du ger dej av
 
you'd better get moving svenskadet är bäst att du sätter fart
 
you'd better pay svenskadet är bäst ni betalar
 
You'd better pay! svenskaDet är bäst att ni betalar!
 
you'd like to see svenskadu skulle vilja träffa
 
you'll svenskadu kommer att
 
you'll be able to watch svenskadu kommer att kunna se
 
You'll be able to watch the action svenskadu kommer att kunna se vad som händer
 
you'll be fine svenskadet kommer att gå bra
 
you'll be late for svenskadu kommer för sent till
 
you'll be late for ... svenskadu kommer för sent till ...
 
you'll be late for the children svenskadu kommer för sent till barnen
 
you'll find one svenskadu hittar en
 
you'll never get svenskadu får aldrig
 
you'll see svenskadu får se
 
you'll soon be speaking svenskadu kommer snart att tala
 
you're svenskadu är
 
You're always going on about my hairstyle! svenskaDu tjatar alltid om min frisyr!
 
you're back svenskadu är tillbaka
 
you're blocking svenskadu skymmer
 
You're hopeless svenskaDu är hopplös
 
you're in for svenskadu kommer att råka ut för
 
you're in for ... svenskadu kommer att råka ut för ...
 
you're in trouble svenskadu ligger illa till
 
you're joking svenskadu skämtar
 
you're kidding svenskadu skämtar
 
You're kidding! svenskaDu skämtar!
 
You're looking forward to moving svenskaDu ser fram emot att flytta
 
you're looking forward to moving svenskadu ser fram emot att flytta
 
you're looking well svenskadu ser frisk ut
 
You're lost? svenskaHar du gått vilse?
 
you're lucky svenskavilken tur du har
 
You're lucky! svenskaVilken tur du har!
 
you're lying svenskadu ljuger
 
you're not supposed to svenskadet är inte meningen att du ska
 
you're off svenskadu är utvisad
 
You're off! svenskaDu är utvisad!
 
you're old enough svenskadu är gammal nog
 
You're old enough to take care of some the houseworks now svenskaDu är tillräkligt gammal för att ta hand om en del hushållarbete nu
 
You're right svenskaDu har rätt
 
you're right svenskadu har rätt
 
you're supposed to svenskadet är meningen att du ska det
 
you're talking nonsense svenskadu pratar strunt
 
you're the one who svenskadet är du som
 
you're the one who ... svenskadet är du som ...
 
You're welcome svenskaIngen orsak
 
you're welcome svenskaingen orsak
tjeckiskaprosím
tyskagern geschehen, nichts zu danken
spanskade nada
 
You're welcome! svenskaFör all del!
 
You're wrong svenskaDu har fel
 
you're wrong svenskadu har fel
 
you've svenskadu har
 
you've been hiding svenskadu har gömt
 
you've got svenskadu har
 
you've got a point there svenskadet ligger något i det du säger

Annonser