Engelskt lexikon - y - yo

 
you can hear the thunder svenskadu kan höra åska
 
you can help me tyskadu kannst mir helfen
 
you can never tell svenskaman kan aldrig veta
 
you can take the baby tyskadu kannst das Baby nehmen
 
you can't svenskadu får inte
 
you can't find me tyskadu kannst mich nicht finden
 
you can't help svenskaman kan inte låta bli att
 
You can't miss it svenskaNi kan inte ta fel
 
you can't miss it svenskani kan inte ta fel, ni kan inte missa det
 
you can't wait to leave school svenskadu längtar efter att sluta skolan
 
you can't win them all svenskaman kan inte vinna alla gånger
 
you collect svenskadu samlar på
 
you could be right svenskadu kan ha rätt
 
you could have a new svenskadu kunde få en ny
 
you could see that all right svenskadet kunde ni se utan problem
 
you could tell that svenskadet märkte man
 
you count svenskadu räknar
 
you deserve it svenskadet är rätt åt dig
 
You didn't push ... did you? svenskaDu knuffade väl inte ...?
 
you didn't push did you svenskadu knuffade väl inte
 
You don't say! svenskaOj då!
 
you don't understand svenskadu förstår inte
 
you don't want to fail the exam tyskaman will ja schließlich nicht durchfallen
 
You don't? svenskaGör ni inte?
 
you get better grades svenskadu får bättre betyg
 
you get used to it svenskadu vänjer dig
 
You go to bed at ten o'clock svenskaNi lägger er klockan tio
 
you got a lot in common svenskani har mycket gemensamt
 
you got to svenskadu måste
 
you guys svenskani ungdomar
 
you had svenskadu hade
 
you had better svenskadet är bäst att
 
you had better ... svenskadet är bäst att du ...
 
you have svenskadu har
tjeckiskamáš, máte
finskasinulla on
 
You have a bad cough svenskaDu har en hemsk hosta
 
You have caught a bug of some kind estniskaSa oled saanud mingi viiruse
 
you have not finskasinulla ei ole
 
You have nothing to worry about svenskaDu har ingenting att oroa dig för
 
You have won svenskaDu har vunnit
 
you have won svenskadu har vunnit
 
You have won! svenskaDu har vunnit!
 
you hear svenskahör man
 
you heard me svenskadu hörde väll va jag sa
 
you hurt yourself svenskadu skadade dig
 
you know svenskaförstår du
 
You know what? svenskaVet du vad?
 
You lier! svenskaDin lögnhals!
 
you like svenskadu gillar
 
you little creep svenskadin lilla skitunge
 
You little creep! svenskaDin lilla skitunge!
 
you look tyskadu schaust, du guckst
 
you look like a flower svenskadu ser ut som en blomma
 
you look really down svenskadu ser verkligen deppig ut
 
You lucky thing! svenskaVilken tur du har!
 
you make me feel guilty svenskadu får mig att känna mig skyldig
 
you make me sick svenskadu får mig att må illa
 
you may also be able to guess svenskadu kan kanske också gissa
 
you may have heard of svenskadu kanske har hört talas om
 
you may not svenskadu får inte
 
You might as well tyskaWarum nicht?
 
you might possible svenskani skulle möjligen kunna
 
you might possible ... svenskani skulle möjligen ...
 
you might possibly svenskani skulle möjligtvis
 
you might possibly be able to svenskani skulle möjligen kunna
 
you must agree that svenskadu måste medge att
 
You must be joking svenskaDu skämtar väl?
 
you must be joking svenskadu skämtar
 
You must be joking! svenskaDu skojar väl?
 
You must be joking? svenskaDu skämtar väl?
 
You must go by underground and then on foot tjeckiskaMusíte metrem na Můstek a potom pěšky
 
You must go straight on and then to the left tjeckiskaMusíte rovně a pak doleva
 
you must work hard svenskadu måste arbeta hårt
 
you mustn't svenskadu får inte
 
you name it svenskaallt man kan tänka sig
 
you need ... tyskadu brauchst
 
You need a lot of imagination svenskaDu behöver mycket fantasi
 
you nut svenskadin idiot
 
You nut! svenskaKnäppgök!
 
you realize that svenskadet förstår du väl
 
you rotten lot svenskaera uslingar
 
you said finskasinä sanoit
 
you scream svenskadu skriker
 
you see svenskadu ser
 
you should svenskadu borde
 
you should not svenskaman ska inte
 
you shouldn't svenskaman ska inte