Engelskt lexikon - w - wh

 
what happened to him svenskavad hände med honom, vad som hände honom
 
What happened? svenskaVad hände?
 
What have we got next? tyskaWas haben wir als nächstes?
 
What have you got? svenskaVad har du?
 
what I mean is svenskavad jag menar är
 
what I please svenskavad jag vill
 
what I'm on about svenskadet jag försöker säga
 
what if svenskatänk om
 
What if ...? svenskaMen om ...?
 
what is svenskavad är
 
What is going on? svenskaVad pågår?
 
What is important ...? svenskaVad är det som är viktigt ...?
 
What is important? svenskaVad är det som är viktigt?
 
What is it about? svenskaVad handlar den om?
 
What is it like? svenskaHur ser den ut?
 
What is it? svenskaVad är det?
tjeckiskaCo je to?
 
What is number 3? tjeckiskaCo je číslo 3?
 
what is said about svenskadet som sägs om
 
what is the matter svenskavad det är för fel
 
What is the matter? svenskaVad är det för fel?
 
What is the meaning of ...? spanska¿Qué quiere decir ...?
 
What is wrong with ...? svenskaVad är det för fel på ...?
 
What is your name? svenskaVad heter du?
spanska¿Cómo te llamas?
kroatiskaKako se zoveš?
 
what it feels like svenskahur det känns
 
what it says about me svenskadet som sägs om mig
 
what it takes to become a svenskavad som krävs för att bli en
 
what it will be like svenskahur kommer det att vara
 
what kind of svenskavilken sort
 
What kind of money? svenskaVilket slags pengar?
 
what life will be like svenskahur våra liv kommer att se ut
 
what made you notice svenskavad fick dig att lägga märke till
 
what nationality svenskafrån vilket land
 
What nationality? svenskaFrån vilket land?
 
What now? svenskaVad skulle han göra nu?
 
what on earth svenskavad i hela världen
 
What on earth are you doing? svenskaVad i hela värden gör du?
 
What on Mars? svenskaVad i all världen?
 
What on mars? svenskaVad i all världen?
 
what parents are like svenskahur föräldrar är
 
What seems to be the trouble? svenskaVad gäller saken?
 
What shall we do? svenskaVad ska vi göra?
 
what size do you take svenskavilken storlek har du
 
What size do you take? svenskaVad har du för storlek?
 
What size? svenskaVilken storlek?
 
what sombody look like svenskahur någon ser ut
 
what sort of things svenskavilka slags saker
 
what the hell svenskavad i helsike
 
What the score? svenskaVad står det?
 
what time svenskanär
 
What time do you close? svenskaVilken tid stänger du?
 
What time is it? svenskaVad är klockan?
 
What time? svenskaVilken tid?
 
what to do svenskavad du ska göra
 
What to do? svenskaVad ska du göra?
 
What to say? svenskaVad ska jag säga?
 
what was in store for me svenskavad jag hade att vänta
 
What was it like? svenskaHur var den?
 
What will it be like? svenskaHur kommer det att vara?
 
What will it cost him? svenskaHur mycket kommer det att kosta honom?
 
What will life be like? svenskaHur kommer våra liv att se ut?
 
what would you do svenskavad skulle du göra
 
What would you like? svenskaVad skulle du vilja ha?
 
What! svenskaVa!
 
what's svenskavad är
 
what's ... like svenskahurdant är ...
 
what's behind svenskavarifrån kommer
 
what's behind ... svenskavarifrån kommer ...
 
What's behind ...? svenskaVarifrån kommer ...?
 
What's come over you? svenskaVad är det med dig?
 
What's for supper? svenskaVad blir det till kvällsmat?
 
What's going on? svenskaVad är det som händer?
 
what's got into her svenskavad som har farit i henne
 
What's got into her? svenskaVad har farit i henne?
 
What's in a ...? svenskaVad betyder ...?
 
what's left svenskadet som finns kvar
 
what's missing svenskadet som saknas
 
what's more svenskadessutom
 
what's on my mind svenskavad jag tänker på
 
What's on television? svenskaVad är det på TV?
 
What's on TV? svenskaVad är det på TV?
 
What's that? svenskaVad är det?
 
What's the hang up? svenskaVad är det nu då?
 
What's the hang-up? svenskaVad är det nu då?
 
what's the matter svenskahur är det fatt
 
What's the matter with him? svenskaVad är det med honom?