Engelskt lexikon - w - we

 
we svenskavi
tyskawir
spanskanosotros, nosotras
tjeckiskamy
danskavi
kroatiskami
 
we all get in the van svenskavi sätter oss alla i skåpbilen, sätter vi oss alla i skåpbilen
 
we all get into the van svenskavi sätter oss alla i skåpbilen
 
we always have a lot of homework svenskaVi har jämt mycket läxor
 
we are svenskavi är
tjeckiskajsme
 
we are big now svenskavi är stora nu
 
we are going svenskavi går
 
we are in trouble svenskavi ligger illa till
 
we are not tjeckiskanejsme
 
we are out of svenskavi har slut på
 
we are taught to take responsibility svenskavi undervisas i att ta ansvar
 
we are waiting for the bus svenskavi väntar på bussen
 
We arrive at the police station svenskaVi anländer till polisstationen
 
we await you reply with interest svenskavi motser ert svar med intresse
 
we blazed up the stairs svenskavi rusade uppför trappan
 
we blitzed off svenskavi rusade iväg
 
we camped svenskavi kampade
 
we can svenskavi kan
franskanous pouvons
 
We can see them svenskaVi kan se dem
 
we can't afford svenskavi har inte råd
 
we carry svenskavi bär
 
we cruised the neighborhood svenskavi körde runt i grannskapet
 
We don't smoke svenskaVi röker inte
 
we don't wear boots svenskavi använder inte fotbollsskor
 
we drank the lot between us svenskavi två drack upp alltihop
 
we drove svenskavi körde
 
we drove into a quiet town svenskavi körde in i en stilla stad
 
We eat breakfast together svenskaVi äter frukost tillsammans
 
we either spent the day by svenskavi tillbringade dagen med att antingen
 
we ended up in L.A. svenskahamnade vi i L.A.
 
we even thought that tyskawir dachten sogar das
 
we expected you to come earlier svenskavi väntade att ni skulle komma tidigare
 
we feel if something is hot or cold svenskavi känner om något är varmt eller kallt
 
we flashed past svenskavi susade förbi
 
we go svenskavi går
 
we go home for lunch svenskavi åker hem och äter lunch
 
we go off svenskavi ger oss i väg
 
we got chatting svenskavi började prata
 
we got off the bus svenskavi klev av bussen
 
we got them svenskavi fick tag i dom
 
we had svenskavi hade
 
we had better svenskadet är bäst att vi
 
we had to kept our room neat svenskavi var tvungna att hålla vårt rum snyggt
 
we have svenskavi har
finskameillä on
 
We have Easter holidays svenskaVi har påsklov
 
we have got svenskavi har
 
we have not finskameillä ei ole
 
we have not got svenskavi har inte
 
we have plenty of time svenskaha gott om tid
 
We have run out of gas svenskaBensinen är slut
 
we have to change our destination svenskavi måste byta destination
 
we have to share svenskavi måste dela
 
we hear all sorts of sounds svenskavi hör alla sorters ljud
 
we learned svenskavi lärde oss
 
We like him a lot svenskaVi tycker om honom mycket
 
we live svenskavi bor
 
we might have to svenskavi kanske måste
 
we must stick together svenskavi måste hålla ihop
 
we must try to break the news to her as gently as possible svenskavi måste berätta det för henne så skonsamt som möjligt
 
we noticed svenskavi märkte
 
we piled into the station wagon svenskavi trängde ihop oss i herrgårdsvagnen
 
We play indoor football at school svenskaVi spelar inomhusfotboll i skolan
 
we put all the things back svenskavi lägger tillbaka alla saker
 
we sat us down by the fireplace svenskavi satte oss vid brasan
 
we screams svenskavi skriker
 
we see how things move quickly or slowly svenskavi ser hur saker rör sig fort eller långsamt
 
we seem to have svenskadet verkar som vi har
 
we should go svenskavi borde gå
 
we sped off svenskavi körde iväg
 
we spend the weekend at home svenskavi tillbringar helgen hemma
 
we spent svenskavi tillbringade
 
we stayed svenskavi bodde
 
we stood watching svenskavi stod och tittade på
 
we stopped at Oxford svenskavi stannade i Oxford
 
we swam in the river svenskavi simmade i floden
 
we told the driver to drive faster svenskavi sade till föraren att köra fortare
 
we ventured off svenskavi begav oss ut
 
we visited svenskavi besökte
 
we were svenskavi var
 
we were blessed with the perfect parents svenskavi hade fått de perfekta föräldrarna