Engelskt lexikon - w - we

 
welsh svenskawalesiska, walesisk
tyskawalisisch
 
Welsh-only channel svenskakanal, bara på walesiska
 
Welshman svenskawalesare
 
welt svenskaprygla, söm, ärr
 
welter svenskakaos
 
weltschmerz tyskaWeltschmerz
 
wen svenskautväxt
 
wench svenskajänta
 
wend svenskabege sig
 
went svenskablev
tyskaging
 
went away svenskalämnade
 
went canoeing svenskapaddlade kanot
 
went down svenskarann nerför
 
went for svenskavalde
 
went for a walk svenskatog en promenad
 
went mad svenskablev urförbannad
 
went off svenskaexploderade
 
went on svenskafortsatte
 
went on hunger strike svenskabörjade hungerstrejka
 
went out svenskasläcktes
 
went outside svenskagick ut
 
went past svenskagick förbi
 
went quiet svenskablev tyst
 
went rubbery svenskablev som gummi
 
went shopping svenskagick och handlade
 
went skating svenskaåkte skridskor
 
went slowly svenskagick långsamt
 
went to pieces svenskagick sönder
 
went to see svenskagick och hälsade på
 
went to see ... svenskagick och hälsade på ...
 
went to war with svenskabörjade krig mot
 
went up to svenskagick fram till
 
went upstairs svenskagick till övervåningen
 
went wrong svenskagick på tok
 
wept svenskagrät
 
were svenskavar
 
were able to svenskakunde
 
were allowed svenskatilläts
 
Were are you off to? svenskaVart ska du gå?
 
were being svenskahöll på att
 
were being evacuated svenskahöll på att evakueras
 
were bogged down svenskasjönk ned
 
were bombed to the ground svenskajämnades med marken
 
were born svenskaföddes
 
were breathing svenskaandades
 
were brought svenskafördes
 
were brought over to svenskafördes till
 
were burnt svenskabrändes
 
were called svenskakallades
 
were caught svenskafångades
 
were created svenskaskapades
 
were cut off svenskaklipptes av
 
were destroyed svenskaförstördes
 
were discovered svenskaupptäcktes
 
were displaced svenskablev hemlösa
 
Were do you want to go? svenskaVart vill du åka?
 
were forbidden svenskaförbjöds
 
were forced to svenskatvingades
 
were forced to give in svenskatvingades att ge upp
 
were found svenskahittades
 
were frightened svenskablev skrämda
 
were frozen svenskavar frusna
 
were going to svenskaskulle
 
were going to be svenskaskulle bli
 
were going to elect svenskaskulle välja
 
were greeted svenskatogs emot
 
were held svenskahölls
 
were killed svenskadödades
 
were living there svenskabodde där
 
were lying svenskalåg
 
were made svenskatillverkades
 
were mass-produced svenskamasstillverkades
 
were murdered svenskamördades
 
were on their way svenskavar på väg
 
were questioned and checked svenskautfrågades och kontrollerades
 
were revealed svenskaavslöjades
 
were robbed svenskablev rånade
 
were shaking svenskaskakade
 
were shot at svenskablev beskjutna
 
were sold svenskasåldes
 
were suing svenskastämde
 
were taking photos svenskafotograferade
 
were taking pictures svenskafotograferade
 
were unheard of svenskahade man inte hört talas om
 
were video-filming svenskavideofilmade
 
were wrong svenskahade fel