Engelskt lexikon - w - we

 
welfare mother svenskaensamstående mor med socialbidrag
 
welfare officer svenskakurator
 
welfare organisations svenskavälfärdsorganisationer
 
welfare services for the disabled svenskahandikappvård
 
Welfare State svenskavälfärdsstat
spanskaEstado del bienestar
tjeckiskastát sociálních jistot
danskavelfærdsstat
tyskaWohlfahrtsstaat
grekiskaκράτoς πρovoίας
franskaÉtat providence
italienskaStato assistenziale
ungerskajóléti állam
nederländskaverzorgingsstaat
polskapaństwo opiekuńcze
portugisiskaEstado-providência
slovenskadržava blaginje
finskahyvinvointivaltio
lettiskalabklājības valsts
 
well svenskanåväl, bra
tyskagut, nun, also
tjeckiskadobře
finskano, kaivo
spanskabien
 
well armed svenskavälbeväpnad
 
well done svenskabra gjort
 
Well done! svenskaBra gjort!
 
well known svenskaberömda
 
well over tyskawohl über
 
well past svenskaen bra bit efter
 
well prepared svenskaväl förberedd
 
well preservad svenskavälbevarad
 
well preservd svenskavälbevarad
 
well preserved svenskavälbevarad
 
well trained svenskavältränad
 
Well! svenskaNå!
 
Well, I never! svenskaDet var som sjutton!
 
Well, maybe svenskaJo, kanske
 
well, not ill svenskafrisk, ej sjuk
 
well, well, well svenskadet var som sjutton
 
well,well,well svenskadet var som sjutton
 
well-aimed svenskavälriktad
 
well-arranged svenskavälordnad
 
well-behaved svenskaväluppfostrad
 
well-being svenskaväl
 
well-bred svenskabelevad
 
well-built svenskavälbyggd
 
well-cut svenskavälsittande
 
well-deserved svenskarättvis
 
well-documented svenskaväldokumenterad
 
well-dressed svenskavälklädda
 
well-educated svenskavälutbildad
 
well-equipped svenskavälutrustad
 
well-established tyskabekannt, etabliert
 
well-fed svenskavälgödd
 
well-groomed svenskavälvårdad
 
well-kept svenskavälvårdad
 
well-know towns svenskaberömda städer
 
well-known svenskavälkänt
tyskabekannt
 
well-lit svenskaväl upplyst
 
well-lubricated svenskavälsmord
 
well-managed svenskavälordnade
 
well-mannered svenskaväluppfostrad
 
well-meaning svenskavälmenande
 
well-nigh svenskanära nog
 
well-preserved svenskavälbevarad
 
well-principled svenskasund
 
well-proportioned svenskavälproportionerade
 
well-read svenskabeläst
 
well-spoken svenskavältaligt
 
well-thumbed svenskavältummad
 
well-to-do svenskavälbärgad
 
well-trained svenskavältränad
 
well-tried svenskabeprövad
 
well-trimmed svenskavälklippt
 
well-used path svenskatydlig stig
 
wellbehaved svenskavälartad
 
wellbeing tyskaWohlergehen
 
wellfunctioning svenskavälfungerande
 
wellies svenskagummistövlar
estniskakummikud
 
wellington boots svenskagummistövlar
 
wellingtons svenskagummistövlar
 
wellknown svenskavälkända
 
wellness tyskaWohlbefinden
 
wellwisher tyskaGratulanten
 
Welsh svenskawalesisk