Engelskt lexikon - w - wa

 
Wait a minute! svenskaStop ett tag!, Vänta ett tag!
 
Wait and see svenskaVänta får ni se
 
wait and see svenskavänta får ni se
 
Wait and see! svenskaVänta får ni se!
 
wait at table svenskaservera
 
wait for svenskavänta på
 
wait for hours svenskavänta i flera timmar
 
wait for one's turn svenskavänta på sin tur
 
wait here tyskableiben Sie hier
 
wait in line svenskastår i kö
 
wait on somebody svenskapassa upp på någon
 
wait till svenskavänta tills
 
wait upon svenskauppvakta
 
waited svenskaväntade
tyskagewartet
 
waiter svenskakypare
tyskaKellner, Ober
ungerskapicér
finskatarjoilija
 
waiters tyskaKellner
 
waiting svenskaväntar
tyskaBedienung, wartend
 
waiting for svenskasom väntade på
 
waiting room svenskaväntrum
tyskaWarteraum
spanskasala de espera
 
waiting-room svenskaväntrum
 
waitress svenskaservitris
tyskaBedienung
japanskaウェートレス
 
waitresses tyskaKellnerin
 
waits tyskawartet
spanskaespera
 
waive svenskaavstå från
 
waiver svenskadispensklausul
 
wake svenskasläptåg
tyskawecken
 
wake up svenskavakna
spanskalevantarse
estniskaärkama
 
wake us svenskaväcka oss
 
wakeful svenskavaken
 
waken svenskavakna
 
wakes svenskavaknar
 
wakes up svenskavaknar
spanskase despierta
 
wakeup svenskauppvaknings
 
waking svenskavakande
 
Wales svenskaWales
spanskaPaís de Gales
tjeckiskaWales
danskaWales
tyskaWales
grekiskaOυαλλία
franskapays de Galles
italienskaGalles
ungerskaWales
nederländskaWales
polskaWalia
portugisiskaPaís de Gales
slovenskaWales
finskaWales
lettiskaVelsa
 
walk svenska
tyskaGang
tjeckiskachodit
 
walk along svenskagå längs
 
walk around svenskagå omkring
 
walk away svenskagå sin väg
 
walk back and forth svenskagår fram och tillbaka
 
walk down this street svenskagå längs den här gatan
 
walk in on svenskakomma in oanmäld
 
walk in procession svenskatåga
 
walk on svenskafortsätta gå
 
walk out on svenskagå ifrån
 
walk over to svenskagå fram till
 
walk past svenskagå förbi
 
walk straight on svenskagå rakt fram
 
walk the dog svenskarasta hunden
 
walk to svenskagå till
 
walk you home svenskafölja dig hem
 
Walk! svenskaGå!
 
walkabout svenskavandring
 
walked svenskagick
tyskaging
 
walked free svenskablev frigiven
 
walked over to svenskagick fram till
 
walkie-talkie svenskabärbar radiotelefon

Annonser