Engelskt lexikon - w - wa

 
was committed to svenskahade tagit ställning för
 
was compelled to svenskakände sig tvungen att
 
was completed svenskafärdigställdes
 
was crowned svenskakröntes
 
was defeated svenskabesegrades
 
was designed by svenskaformgavs av
 
was developed by svenskautvecklades av
 
was disappearing svenskaförsvann
 
was disrupted svenskablev avbruten
 
was drafted svenskablev inkallad
 
was due svenskaskulle göras
 
was due first period svenskaskulle göras till första lektionen
 
was educated svenskafick undervisning
 
was elected svenskavaldes
 
was elected president svenskavaldes till president
 
was established svenskagrundades
 
was etablished svenskaetablerades
 
was excited svenskatyckte det var spännande
 
was expecting svenskaväntade sig
 
was fined svenskafick böta
 
was fired svenskaavlossades
 
was flown svenskaflögs
 
was followed by svenskaföljdes av
 
was forced svenskatvingades
 
was forced to svenskatvingades
 
was formed svenskabildades
 
was founded svenskagrundades
 
was going to svenskaskulle
 
was going to be sold svenskaskulle säljas
 
was going to eat up svenskaskulle äta upp
 
was gone svenskavar försvunnen
 
was good enough svenskafick duga
 
was governed svenskastyrdes
 
was having svenskahade
 
was hit svenskaträffades
 
was hit by a car svenskablev påkörd av en bil
 
Was I supposed to ...? svenskaSkulle jag ha ...?
 
was in a hurry svenskahade bråttom
 
was in control of svenskahade makt över
 
was in hurry svenskahade bråttom
 
was introduced svenskaintroducerades
 
was killed svenskadödades
 
was knighted svenskablev adlad
 
was knocket svenskaslogs
 
was led svenskaleddes
 
was left alone svenskalämnades ensam
 
was lucky svenskahade tur
 
was made svenskagjordes
 
was misled svenskavilseleddes
 
was modelled on the koala svenskagjordes med koalan som förebild
 
was mooing about svenskavankade omkring som en ko
 
was murdered svenskablev mördad
 
was next to svenskasatt intill
 
was nicked svenskavar snodd
 
was no longer svenskavar inte tillåtet
 
was no longer allowed svenskavar inte tillåtet längre
 
was not able svenskakunnde inte
 
was passed svenskaantogs
 
was performed svenskaframfördes
 
was received svenskatogs emot
 
was regarded svenskaansågs
 
was released svenskasläpptes
 
was relieved of svenskabefriades från
 
was ruined svenskaförstördes
 
was run over svenskablev överkörd
 
was sent svenskaskickades
 
was set svenskasatt fast
 
was sick svenskakräktes
 
was sitting svenskasatt
 
was smiling svenskalog
 
was split in two parts svenskadelades i två delar
 
was split into two parts svenskadelades i två delar
 
was stuck svenskahar fastnat
 
was suffering from svenskaled av
 
was summoned svenskakallades
 
was supposed svenskaskulle var avsedd att
 
was sure svenskavar säker på
 
was taken svenskafördes
 
was to be svenskaskulle bli
 
was told svenskablev ombedd
 
was tripped up svenskasnubblade
 
was unpacking svenskahöll på att packa upp
 
was up to svenskahöll på med
 
was up to something svenskahade något på gång
 
was used svenskaanvändes
 
was visiting svenskavar på besök
 
was voted svenskavann omröstningen om
 
was washed up svenskaspolades iland