Engelskt lexikon - w - wo

 
wormhole tyskaWurmloch
 
worms svenskamaskar
 
wormy svenskafullt av mask, maskäten
 
worn svenskahaft på sig, sliten, avnött, avtärd
tyskaabgetragen
 
worn down svenskanersliten
 
worn in forever svenskahaft på sig i evigheter
 
worn out svenskautarbetad
 
worn-out svenskanött
 
wornout spanskagastado
 
worried svenskabekymrad
spanskapreocupado
 
worried about svenskaorolig över
 
worries svenskabekymmer
 
worrisome svenskairriterande
 
worry svenskaoroa sig
tyskaaufreiben, Sorge
finskahuolettaa
 
worry about svenskaoroa sig över
 
worrying svenskaplågsam
 
worse svenskasämre
 
worse luck svenskasorgligt nog
 
worsen svenskaförvärra
 
worsened svenskaförvärrade
 
worship svenskadyrka
tyskaVerehrung
 
worshipful svenskavördnadsfull
 
worshipper svenskadyrkare
 
worst svenskavärsta
 
worsted svenskakamgarn
 
wort svenskavört
 
worth svenskavärd
tyskaWert, wert
 
worth caring about svenskavärd att vårda
 
worth mentioning svenskanämnvärd
 
worth seeing svenskavärd att se
 
worth the money svenskavärd pengarna
 
worth the trouble svenskavärt besväret
 
worth while svenskavärt besväret
 
worth your while svenskavärd att tala om
 
worth-while svenskalönande
 
worthily svenskavärdigt
 
worthiness svenskavärdighet
 
worthless svenskaoanvändbar
tyskawertlos
 
worthlessness svenskavärdelöshet
 
worthwhile svenskagivande
 
worthwile svenskavärd besväret
 
worthy svenskautmärkt
 
wouded svenskaskadad
 
would svenskabrukare
tyskawirst
 
would be svenskaförment
 
would become svenskaskulle bli
 
would die svenskaskulle dö
 
would it be possible svenskaskulle det vara möjligt
 
would like svenskaskulle vilja ha
tyskamöchte gern
 
would like to svenskavill
 
would not svenskaskulle inte
 
would not look svenskaville inte titta
 
would notice svenskaskulle märka något
 
would steal svenskabrukade stjäla
 
would you like svenskavill du ha
 
Would you like ...? svenskaSkulle du vilja ha ...?
danskaVil du have ...?
 
Would you like me to ...? svenskaSkulle ni vilja att jag ...?
 
would you like to svenskaskulle du vilja
 
would you mind svenskaskulle ni kunna
 
Would you mind ...? svenskaSkulle ni kunna ...?
 
Would you prefer ...? svenskaSkulle du hellre vilja ha ...?
 
wouldn't svenskaskulle inte
 
wouldn't mind svenskainte ha något emot
 
wound svenskaskada
tyskaverwunden
 
wound up svenskavara uppe i varv
 
wounded svenskasårad
 
wovel svenskavokal
 
woven svenskaflätat
 
woven into his beard svenskainflätad i skägget
 
wow svenskaoj
 
Wow! svenskaOj!
 
wowen svenskatyg

Annonser