Engelskt lexikon - w - wo

 
work schedule svenskaarbetsschema
spanskahorario de trabajo
tjeckiskapracovní rozvrh
danskaarbejdstid
tyskaArbeitszeitregelung
grekiskaωράριo εργασίας
franskahoraire de travail
italienskaorario di lavoro
ungerskamunkarend
nederländskawerktijden
polskaregulacja czasu pracy
portugisiskahorário de trabalho
slovenskadelovni urnik
finskatyöaikasuunnitelma
lettiskadarba grafiks
 
work shorter hours svenskaha kortare arbetstid
 
work study svenskaarbetsstudie
spanskaestudio del trabajo
tjeckiskastudie práce
danskaarbejdsstudie
tyskaArbeitsstudie
grekiskaμελέτη της εργασίας
franskaétude du travail
italienskastudio del lavoro
ungerskamunkatanulmány
nederländskaarbeidsstudie
polskaanaliza pracy
portugisiskaestudo do trabalho
slovenskaanaliza delovnega procesa
finskatyöntutkimus
lettiskadarba organizācijas izpēte
 
work with svenskasyssla med
 
work-place training svenskaarbetsplatsförlagd utbildning
 
work-related svenskayrkesanknuten
 
workable svenskaformbar
 
workaday svenskaalldaglig
 
workarounds svenskaåtgärder
 
workbench svenskaarbetsbänk
 
workbook svenskaarbetsbok
 
workday svenskaarbetsdag
 
worked svenskaarbetade
 
worked as a lifeguard svenskaarbetade som badvakt
 
worker tyskaArbeiter
 
worker adaptability svenskaarbetstagarens anpassningsförmåga
spanskaadaptabilidad del trabajador
tjeckiskapracovní přizpůsobivost
danskaarbejdskraftens tilpasningsevne
tyskaAnpassungsfähigkeit der Arbeitskraft
grekiskaπρoσαρμoστικότητα εργαζoμέvoυ
franskaadaptabilité du travailleur
italienskaadattabilità del lavoratore
ungerskamunkavállalók alkalmazkodóképessége
nederländskaflexibiliteit van de werknemer
polskazdolność adaptacyjna siły roboczej
portugisiskaadaptabilidade do trabalhador
slovenskaprilagodljivost delavca
finskatyöntekijöiden sopeutumiskyky
lettiskadarbinieku piemērošanās spēja
 
worker bee svenskaarbetsbi
 
worker consultation svenskasamråd med arbetstagare
spanskaconsulta a los trabajadores
tjeckiskaporada s pracovníky
danskahøring af arbejdstagere
tyskaAnhörung der Arbeitnehmer
grekiskaδιαβoύλευση με τoυς εργαζoμέvoυς
franskaconsultation des travailleurs
italienskaconsultazione dei lavoratori
ungerskamunkavállalói konzultáció
nederländskaraadpleging van de werknemers
polskakonsultacja pracownicza
portugisiskaconsulta dos trabalhadores
slovenskapridobitev mnenja delavcev
finskatyöntekijöiden kuuleminen
lettiskadarbinieku konsultēšana
 
worker information svenskainformering av arbetstagare
spanskainformación de los trabajadores
tjeckiskainformování pracovníků
danskainformation af arbejdstagerne
tyskaUnterrichtung der Arbeitnehmer
grekiskaπληρoφόρηση τωv εργαζoμέvωv
franskainformation des travailleurs
italienskainformazione dei lavoratori
ungerskamunkavállalók tájékoztatása
nederländskavoorlichting van de werknemers
polskainformacja pracownicza
portugisiskainformação dos trabalhadores
slovenskaobveščanje delojemalca
finskatyöntekijöille tiedottaminen
lettiskadarbinieku informēšana