Engelskt lexikon - r - re

 
remotely svenskalångtifrån, avlägset, inte tillnärmelsevis
 
removable svenskaavtagbar, borttagningsbar
 
removal svenskaavföring, flyttning
 
removal firm svenskaflyttfirma
 
remove svenskata bort
 
remove weeds svenskarensa ogräs
 
removed svenskaavlägsen
 
removing svenskaborttagande
 
remunerate svenskahonorera
 
remuneration svenskaavlöning
 
remuneration of work svenskaersättning för arbete
spanskaremuneración del trabajo
tjeckiskaodměňování za práci
danskaaflønning af arbejde
tyskaArbeitsentgelt
grekiskaαπoλαβές από τηv εργασία
franskarémunération du travail
italienskaretribuzione del lavoro
ungerskamunkaviszonyból származó jövedelem
nederländskaarbeidsbezoldiging
polskawynagrodzenie za pracę
portugisiskaremuneração do trabalho
slovenskaplačilo za delo
finskakorvaus työstä
lettiskaatlīdzība par darbu
 
ren och prydlig svenskaneat and clean
 
Renaissance svenskarenässans
 
renaissance tyskaRenaissance
svenskarennässans
 
rename svenskanamnändra
 
rend svenskaslita sönder
 
render svenskaföredraga
 
render services svenskaerbjuda tjänster
 
rendered svenskaframställd
 
rendering svenskaåtergivning
 
renders svenskaavger
 
rendezvous svenskamöte
 
rendition svenskatolkning
 
renegotiate svenskaomförhandla
 
renew tyskaerneuern, verlängern
 
renewable svenskaförnyelsebar
 
renewable energy svenskaförnybar energi
spanskaenergía renovable
tjeckiskaobnovitelná energie
danskavedvarende energi
tyskaerneuerbare Energie
grekiskaαvαvεώσιμη εvέργεια
franskaénergie renouvelable
italienskaenergia rinnovabile
ungerskamegújuló energia
nederländskaregenereerbare energie
polskaenergia odnawialna
portugisiskaenergia renovável
slovenskaobnovljiva energija
finskauusiutuva energia
lettiskaatjaunīgā enerģija
 
renewable energy sources svenskaförnyelsebara energikällor
 
renewable resources svenskaförnybara tillgångar
spanskarecurso renovable
tjeckiskaobnovitelné zdroje
danskavedvarende ressourcer
tyskaerneuerbare Ressourcen
grekiskaαvαvεώσιμoι πόρoι
franskaressource renouvelable
italienskarisorse rinnovabili
ungerskamegújuló források
nederländskavernieuwbare reserves
polskazasoby odnawialne
portugisiskarecurso renovável
slovenskaobnovljivi viri
finskauusiutuvat luonnonvarat
lettiskaatjaunīgie resursi
 
renewal svenskaförlängning
 
renewal of an agreement svenskaförlängning av avtal
spanskaprórroga de un acuerdo
tjeckiskaobnovení dohody
danskaforlængelse af aftale
tyskaVerlängerung eines Abkommens
grekiskaπαράταση συμφωvίας
franskareconduction d'accord
italienskarinnovo di un accordo
ungerskamegállapodás megújítása
nederländskaverlenging van een overeenkomst
polskaprzedłużenie umowy
portugisiskarecondução de acordo
slovenskapodaljšanje sporazuma
finskasopimuksen jatkaminen
lettiskaprasība atzīt pārvaldes iestādes vainu