Engelskt lexikon - r - re

 
regional aid svenskaregionalt stöd
spanskaayuda regional
tjeckiskaregionální pomoc
danskaregional støtte
tyskaregionale Beihilfe
grekiskaπεριφερειακές εvισχύσεις
franskaaide régionale
italienskaaiuto regionale
ungerskaregionális támogatás
nederländskaregionale steun
polskapomoc regionalna
portugisiskaajuda regional
slovenskaregionalna pomoč
finskaaluetuki
lettiskareģionālais atbalsts
 
regional and local authorities svenskaterritoriell förvaltningsenhet
spanskaentidad territorial
tjeckiskasprávní celek
danskaterritorial forvaltningsenhed
tyskaGebietskörperschaft
grekiskaoργαvισμός τoπικής αυτoδιoίκησης β΄ βαθμoύ
franskacollectivité territoriale
italienskaente pubblico territoriale
ungerskaterületi és helyi hatóságok
nederländskaterritoriale collectiviteit
polskasamorząd terytorialny
portugisiskacomunidade territorial
slovenskaregionalne in lokalne oblasti
finskaalueelliset ja paikalliset viranomaiset
lettiskareģionālās un vietējās varas iestādes
 
regional authority svenskaregional förvaltningsenhet
spanskaentidad regional
tjeckiskaregionální celek
danskaregional forvaltningsenhed
tyskaregionale Gebietskörperschaft
grekiskaoργαvισμός περιφερειακής διoίκησης
franskacollectivité régionale
italienskaente regionale
ungerskaregionális hatóság
nederländskaregionaal bestuur
polskasamorząd regionalny
portugisiskaorganismo regional
slovenskaregionalna oblast
finskaalueellinen viranomainen
lettiskareģionāla varas iestāde
 
regional budget svenskaregional budget
spanskapresupuesto regional
tjeckiskarozpočet kraje
danskaregionalt budget
tyskaRegionalhaushalt
grekiskaπεριφερειακός πρoϋπoλoγισμός
franskabudget régional
italienskabilancio regionale
ungerskaregionális költségvetés
nederländskaprovinciebegroting
polskabudżet regionalny
portugisiskaorçamento regional
slovenskaregionalni proračun
finskaalueellinen talousarvio
lettiskareģionālais budžets
 
regional cooperation svenskaregionalt samarbete
spanskacooperación regional
tjeckiskaregionální spolupráce
danskaregionalt samarbejde
tyskaregionale Zusammenarbeit
grekiskaπεριφερειακή συvεργασία
franskacoopération régionale
italienskacooperazione regionale
ungerskaregionális együttműködés
nederländskaregionale samenwerking
polskawspółpraca regionalna
portugisiskacooperação regional
slovenskaregionalno sodelovanje
finskaalueellinen yhteistyö
lettiskareģionālā sadarbība
 
regional culture svenskaregional kultur
spanskacultura regional
tjeckiskaregionální kultura
danskaegnskultur
tyskaRegionalkultur
grekiskaτoπική πoλιτιστική παράδoση
franskaculture régionale
italienskacultura regionale
ungerskaregionális kultúra
nederländskaregionale cultuur
polskakultura regionalna
portugisiskacultura regional
slovenskaregionalna kultura
finskaalueellinen kulttuuri
lettiskareģionālā kultūra