Engelskt lexikon - r - re

 
recognition of diplomas svenskaerkännande av examensbevis
spanskareconocimiento de títulos
tjeckiskauznání diplomu
danskaanerkendelse af eksamensbeviser
tyskaAnerkennung der Zeugnisse
grekiskaαvαγvώριση διπλωμάτωv
franskareconnaissance des diplômes
italienskariconoscimento dei diplomi
ungerskaoklevelek elismerése
nederländskaerkenning van diploma's
polskauznawanie dyplomów
portugisiskareconhecimento dos diplomas
slovenskapriznavanje diplom
finskatutkintojen tunnustaminen
lettiskadiplomu atzīšana
 
recognition of qualification svenskaekvivalering
 
recognition of studies svenskaerkännande av utbildningar
spanskareconocimiento de estudios
tjeckiskauznání studia
danskaanerkendelse af studier
tyskaAnrechnung der Schul- und Studienzeit
grekiskaαvαγvώριση σπoυδώv
franskareconnaissance des études
italienskariconoscimento degli studi
ungerskatanulmányok elismerése
nederländskaerkenning van de opleiding
polskauznawanie studiów
portugisiskareconhecimento dos estudos
slovenskapriznavanje študija
finskaopintosuoritusten tunnustaminen
lettiskastudiju atzīšana
 
recognize svenskakänna igen, erkänna, inse, upptäcka
 
recognize (Am) svenskaerkänna
 
recognized svenskakände igen
spanskareconocido
 
recoil svenskarygga tillbaka
 
recoilless svenskarekylfri
 
recollection svenskaerinran
 
recommence svenskabörja på nytt
 
recommend svenskatillstyrka
 
recommendable svenskarekommendabel
 
recommendation svenskarekommendation
spanskarecomendación internacional
tjeckiskadoporučení
danskahenstilling
tyskaEmpfehlung
grekiskaσύσταση
franskarecommandation
italienskaraccomandazione
ungerskaajánlás
nederländskaaanbeveling
polskazalecenie
portugisiskarecomendação
slovenskapriporočilo
finskasuositus
lettiskaieteikums
 
recommendations svenskarekommendationer
 
recommended spanskarecomendable
 
recommends spanskarecomienda
 
recommends you products svenskarekommenderar era produkter
 
recompile svenskaomkompilera
 
reconcile svenskaförlika
 
reconciled svenskaförsonad
 
reconciliation svenskaförsoning
 
recondite svenskadunkel
 
recondition svenskareparera upp
 
reconnaissance svenskarekognoscering
 
reconnect svenskakoppla ihop
 
reconnection svenskaåterinkoppling
 
reconnoitre svenskarekognoscera
 
reconsider svenskatänka om
 
reconsideration svenskapå nytt överväga
 
reconstituted product svenskarekonstituerad produkt
spanskaproducto reconstituido
tjeckiskarekonstituovaný výrobek
danskarekonstitueret produkt
tyskarekombiniertes Lebensmittel
grekiskaαvασυσταμέvo πρoϊόv
franskaproduit reconstitué
italienskaprodotto ricostituito
ungerskasűrített alapanyagból készült termék
nederländskagereconstitueerd product
polskaprodukt odtworzony
portugisiskaproduto reconstituído
slovenskarekonstituiran izdelek
finskarekonstruoitu tuote
lettiskaatjaunots produkts
 
reconstruct svenskaåteruppföra