Engelskt lexikon - r - re

 
return svenskaåterkomst, återresa, återvända, tillbaka, släppa tillbaka, lämna tillbaka, återkomma
tyskaErtrag, erwidern, Erwiderung, Rückgabe
spanskaregresar
finskapalata
 
return address tyskaZurückadresse
 
return flight svenskahemresa
 
return home svenskahemkomst
 
return journey svenskaåterresa
 
return migration svenskaåterflyttning
spanskamigración de retorno
tjeckiskazpětná migrace
danskareturmigration
tyskaRückwanderung
grekiskaπαλιvvόστηση
franskamigration de retour
italienskamigrazione di ritorno
ungerskahazatelepülés
nederländskaremigratie
polskarepatriacja
portugisiskamigração de regresso
slovenskavračanje migrantov
finskapaluumuutto
lettiskareemigrācija
 
return ticket svenskatur och returbiljett
spanskabillete de ida y vuelta
 
return to svenskaåtervända till
 
returnable svenskareturbar
 
returned svenskalämnade tillbaka
 
returning svenskaåtervändande
tyskaRückkehr
 
returns spanskaregresa, vuelve
 
retype svenskaskriv om
 
reunification svenskaåterföening
 
reunify svenskaåterförena
 
reunion svenskasammankomst
 
reunite svenskaåterförena
 
reunited svenskaåterförenade
 
reuse svenskaanvända på nytt
 
reusing svenskaåteranvänding
 
rev up svenskarusa
 
rev up a motor svenskarusa en motor
 
revaluate svenskarevalvera
 
revaluation svenskaomvärdering
spanskarevaluación
tjeckiskarevalvace
danskarevaluering
tyskaAufwertung
grekiskaαvατίμηση τoυ voμίσματoς
franskaréévaluation
italienskarivalutazione
ungerskaátértékelés
nederländskarevaluatie
polskarewaluacja
portugisiskarevalorização
slovenskarevalvacija
finskarevalvaatio
lettiskarevalvācija
 
revalue svenskaappreciera
 
revalued svenskaomvärderad
 
revamp svenskagöra om
 
reveal svenskaavslöja
 
revealed svenskaavslöjade
 
revel svenskafesta
 
Revelation svenskaUppenbarelsen
 
revelation svenskaavslöjande
 
reveller svenskarumlare
 
revels svenskafest
 
revenge svenskahämnd
 
Revenge is sweet! svenskaHämnden är ljuv!
 
revenue svenskastatsinkomster
spanskaingreso
tjeckiskapříjem – platba
danskaindtægt
tyskaEinnahme
grekiskaέσoδα
franskarecette
italienskaentrata
ungerskabevétel
nederländskainkomsten
polskawpływy
portugisiskareceita
slovenskaprejemek
finskatulot
lettiskaieņēmumi
 
revenues svenskainkomster
 
reverberate svenskaeka
 
reverberation svenskaeko
 
revered svenskaaktade