Engelskt lexikon - r - ro

 
roundabout way svenskakrokväg, omväg
 
rounded svenskaavrundad
tyskaabgerundet, gerundet
 
rounders svenskabrännboll
 
rounding svenskaavrundning
 
rounding off svenskaavrundning
 
roundish svenskarundad, trind
 
roundly svenskaöppet
 
rounds svenskarundor
 
rouse svenskaväcka
 
roused svenskauppbragd
 
rousing svenskaväckande
 
rout svenskaslå på flykten
 
route svenskarutt
 
routed svenskadirigerad
 
routine flight svenskarutinflygning
 
routine use spanskauso normal
 
routinely svenskarutinmässigt
 
routines svenskarutiner
 
rove svenskaflacka omkring
 
rove about svenskaflacka
 
rover svenskafribytare
 
row svenskarad
 
row a boat svenskaro en båt
 
row house finskarivitalo
 
rowboat svenskaroddbåt
 
rowdy svenskaslagskämpe
 
rowdyism svenskabusliv
 
rower svenskaroddare
 
rowing svenskarodd
 
rowing boat svenskaroddbåt
 
rowing-boat svenskaroddbåt
 
rowlock svenskaårtull
 
rows svenskarader
 
royal svenskakunglig
 
Royal Air Force svenskaengelska flygvapnet
 
royal blood svenskakungligt blod
 
royal blue svenskakungsblått
 
royalism svenskarojalism
spanskarealismo
tjeckiskamonarchismus
danskaroyalisme
tyskaKönigtum
grekiskaβασιλoφρoσύvη
franskaroyalisme
italienskamonarchismo
ungerskaroyalizmus
nederländskaroyalisme
polskamonarchizm
portugisiskarealismo
slovenskarojalizem
finskarojalismi
lettiskarojālisms
 
royalist svenskarojalist
 
royalistic svenskarojalistisk
 
royalties svenskarättigheter
 
royalty svenskarättighet