Engelskt lexikon - m - mu

 
multi-storey dwelling svenskaflerfamiljshus
spanskavivienda colectiva
tjeckiskačinžovní dům
danskaflerfamiliehus
tyskaMehrfamilienhaus
grekiskaσυλλoγική κατoικία
franskalogement collectif
italienskacondominio
ungerskatöbbszintes ház
nederländskameergezinswoning
polskabudownictwo wielorodzinne
portugisiskahabitação colectiva
slovenskavečstanovanjska hiša
finskakerrostaloasunto
lettiskadaudzstāvu dzīvojamā ēka
 
multiangular svenskamånghörnig
 
multicoloured svenskaolikfärgad
 
multicultral svenskamångkulturell
 
multicultural svenskamångkulturell, multikulturell, mångkulturella, med många olika nationaliteter
 
multiculture svenskamångkulturell
 
multidisciplinary education svenskatvärvetenskaplig undervisning
spanskaenseñanza multidisciplinar
tjeckiskavíceoborová výuka
danskatværfaglig undervisning
tyskafächerübergreifender Unterricht
grekiskaδιεπιστημovική εκπαίδευση
franskaenseignement pluridisciplinaire
italienskaistruzione multidisciplinare
ungerskamultidiszciplináris oktatás
nederländskamultidisciplinair onderwijs
polskakształcenie multidyscyplinarne
portugisiskaensino pluridisciplinar
slovenskamultidisciplinarno izobraževanje
finskamonialakoulutus
lettiskavairākprofilu izglītība
 
multifibre agreement svenskamultifiberavtal
spanskaAcuerdo Multifibras
tjeckiskadohoda o vláknech
danskamultifiberaftalen
tyskaAllfaser-Abkommen
grekiskaσυμφωvία πoλυϊvώv
franskaaccord multifibres
italienskaaccordo multifibre
ungerska"multi-fibre" megállapodás
nederländskamultivezelovereenkomst
polskaporozumienie tekstylne
portugisiskaacordo Multifibras
slovenskasporazum o tekstilnih proizvodih
finskamonikuitusopimus
lettiskaTekstilizstrādājumu starptautiskās tirdzniecības nolīgums
 
multilateral agreement svenskamultilateralt avtal
spanskaacuerdo multilateral
tjeckiskamnohostranná dohoda
danskamultilateral aftale
tyskamultilaterales Abkommen
grekiskaπoλυμερής συμφωvία
franskaaccord multilatéral
italienskaaccordo multilaterale
ungerskatöbboldalú megállapodás
nederländskamultilaterale overeenkomst
polskaumowa wielostronna
portugisiskaacordo multilateral
slovenskavečstranski sporazum
finskamonenvälinen sopimus
lettiskadaudzpusējs nolīgums
 
multilateral aid svenskamultilateralt bistånd
spanskaayuda multilateral
tjeckiskamnohostranná pomoc
danskamultilateral bistand
tyskamultilaterale Hilfe
grekiskaπoλυμερής βoήθεια
franskaaide multilatérale
italienskaaiuto multilaterale
ungerskamultilaterális segély
nederländskamultilaterale hulp
polskapomoc wielostronna
portugisiskaajuda multilateral
slovenskamultilateralna pomoč
finskamonenvälinen apu
lettiskadaudzpusēja palīdzība
 
multilateral relations svenskamultilaterala förbindelser
spanskarelación multilateral
tjeckiskamnohostranné vztahy
danskamultilaterale relationer
tyskamultilaterale Beziehungen
grekiskaπoλυμερείς σχέσεις
franskarelation multilatérale
italienskarelazioni multilaterali
ungerskatöbboldalú kapcsolatok
nederländskamultilaterale betrekking
polskastosunki wielostronne
portugisiskarelações multilaterais
slovenskavečstranski odnosi
finskamonenväliset suhteet
lettiskadaudzpusējas attiecības