Engelskt lexikon - m - ma

 
market intervention svenskamarknadsintervention
spanskaintervención en el mercado
tjeckiskatržní intervence
danskamarkedsintervention
tyskaMarktintervention
grekiskaπαρέμβαση στηv αγoρά
franskaintervention sur le marché
italienskaintervento sul mercato
ungerskapiaci intervenció
nederländskamarktinterventie
polskainterwencja rynkowa
portugisiskaintervenção no mercado
slovenskaintervencija na trgu
finskamarkkinoiden interventio
lettiskatirgus intervence
 
market organisation svenskamarknadsorganisering
spanskaorganización del mercado
tjeckiskaorganizace trhu
danskamarkedsordning
tyskaMarktordnung
grekiskaoργάvωση της αγoράς
franskaorganisation du marché
italienskaorganizzazione del mercato
ungerskapiaci rendtartás
nederländskamarktordening
polskaorganizacja rynku
portugisiskaorganização do mercado
slovenskatržna ureditev
finskamarkkinajärjestely
lettiskatirgus organizācija
 
market place svenskatorg
 
market planning svenskamarknadsplanering
spanskaplanificación del mercado
tjeckiskaplánování trhu
danskamarkedsplanlægning
tyskaMarktplanung
grekiskaσχεδιασμός της αγoράς
franskaplanification du marché
italienskapianificazione del mercato
ungerskapiactervezés
nederländskamarktplanning
polskaplanowanie rynku
portugisiskaplaneamento do mercado
slovenskanačrtovanje trga
finskamarkkinasuunnittelu
lettiskatirgus plānošana
 
market prestudy svenskamarknadsundersökning
 
market prices svenskamarknadspris
spanskaprecio de mercado
tjeckiskatržní cena
danskamarkedspris
tyskaMarktpreis
grekiskaαγoραία τιμή
franskaprix de marché
italienskaprezzo di mercato
ungerskapiaci ár
nederländskamarktprijs
polskacena rynkowa
portugisiskapreço de mercado
slovenskatržna cena
finskamarkkinahinta
lettiskatirgus cena
 
market protection svenskamarknadsskydd
spanskaprotección del mercado
tjeckiskaochrana trhu
danskamarkedsbeskyttelse
tyskaMarktsicherung
grekiskaπρoστασία της αγoράς
franskaprotection du marché
italienskaprotezione del mercato
ungerskapiacvédelem
nederländskamarktbescherming
polskaochrona rynku
portugisiskaprotecção do mercado
slovenskavarstvo trga
finskamarkkinoiden suojelu
lettiskatirgus aizsardzība
 
market rate svenskamarknadsränta
 
market research svenskamarknadsundersökning
spanskaestudio de mercado
tjeckiskaprůzkum trhu
danskamarkedsundersøgelse
tyskaMarktforschung
grekiskaέρευvα αγoράς
franskaétude de marché
italienskastudio di mercato
ungerskapiackutatás
nederländskamarktonderzoek
polskabadanie rynku
portugisiskaestudo de mercado
slovenskatržna raziskava
finskamarkkinatutkimus
lettiskatirgus izpēte