Engelskt lexikon - m - ma

 
make a fuss of svenskapyssla om, måna om, göra en stor affär av
 
make a grab svenskaförsöka ta
 
make a journey svenskagöra en resa
 
make a living svenskaförsörja sig, tjäna sitt uppehälle
 
make a living by svenskaförsörja sig genom
 
make a lunge svenskagöra ett utfall
 
make a mess svenskaröra till det
 
make a mess of svenskastöka till
 
make a mistake svenskamissta sig
 
make a move svenskaföreta sig något
 
make a noise svenskabullra
 
make a paste svenskagöra en smet
 
make a person believe svenskainbilla
 
make a phone call svenskaringa
 
make a profit svenskagöra vinst
 
make a request svenskagöra en förfrågan
 
make a reservation svenskareservera
 
make a show of something svenskagör något för effektens skull
 
make a show-up of oneself svenskagöra bort sig
 
make a specch svenskahålla ett tal
 
make a speech svenskahålla tal
estniskakõnet pidama
 
make a stand svenskahålla stånd
 
make a U-turn svenskagöra en U-sväng
 
make a wish svenskaönska sig något
 
Make a wish! svenskaÖnska dig något!
 
make after svenskarusa efter
 
make allowances svenskaha överseende
 
make an appearence svenskauppträda
 
make an appointment svenskaavtala tid
 
make an appointment with svenskabeställa tid hos
 
make an impression svenskaimponera
 
make as if svenskalåtsas som om
 
make aware svenskagöra medveten
 
make away with a person svenskaröja någon ur vägen
 
make believe svenskainbilla
 
make both ends meet svenskafå ekonomin att gå ihop
 
make breakfast svenskagöra frukost
 
make calculations svenskagöra beräkningar
 
make changes svenskagöra förändringar
 
make clear svenskaklargöra
 
make contact with svenskata kontakt med
 
make decisions svenskafatta beslut
 
make demands svenskaställa krav
 
make dinner svenskalaga middag
 
make dirty svenskasmutsa ner
 
make do with svenskafå klara sig med
 
make dreams come true svenskaförverkliga drömmar
 
make ends meet svenskafå det att gå ihop
 
make every effort svenskaanstränga sig så mycket
 
make fool of themselves svenskaskämma ut sig
 
make fools of themselves svenskaskämma ut sig
 
make for svenskarusa
 
make frends with ... svenskabli vän med ...
 
make friend with svenskabli vän med
 
make friends svenskaskaffa vänner
 
make friends again svenskabli vänner igen
 
make friends with svenskabli vän med
 
make fun of svenskadriva med
 
make fun of somebody svenskadriva med någon
 
make haste svenskaraska på
 
make head or tail of svenskabegripa
 
make her way to svenskata sig fram till
 
make history svenskaskriva historia
 
make it svenskalyckas
 
make it fly svenskagör så att det flyger
 
make it to svenskakomma fram till
 
make it to the top svenskata sig till toppen
 
make it up svenskabli sams
 
make it up to us svenskagottgöra oss
 
make its own decisions svenskafatta sina egna beslut
 
make light of svenskabagatellisera
 
make lots of money svenskatjäna mycket pengar
 
make love to svenskakurtisera
 
make love to somebody svenskaatt älska med någon
 
make me look nice svenskase till att jag ser bra ut
 
make mistakes svenskagöra misstag
 
make money svenskatjäna pengar
 
make my bed svenskabädda sängen
 
make nervous svenskaenervera
 
make new friends svenskafå nya vänner
 
make no sense svenskavara obegriplig
 
make noise svenskaför oväsen
 
make of car svenskabilmärke
 
make one's flesh crawl svenskadet får mig att rysa
 
make one's voice heard svenskagöra sin röst hörd
 
make one's way svenskabana sig väg
 
make one's way to svenskabege sig till