Engelskt lexikon - d - dr

 
drank svenskadrack, druckit
tyskatrank
 
drank too much tyskazuwiel getrunken haben
 
drape svenskadrapera, klä
 
draper svenskaklädeshandlare
 
drapery svenskamanufakturvaror, draperi
 
drapes svenskagardiner
 
drastic svenskadrastisk
 
drastically svenskadrastiskt
 
drat svenskaförbaskat
 
dratted svenskaförbaskad
 
draught svenskarörelse i rummet
finskaveto
 
draught animal svenskadragdjur
spanskaanimal de tiro
tjeckiskatažné zvíře
danskatrækdyr
tyskaZugtier
grekiskaζώo γαλακτoπαραγωγής
franskaanimal de trait
italienskaanimale da tiro
ungerskaigavonó állat
nederländskatrekdier
polskazwierzęta pociągowe
portugisiskaanimal de tracção
slovenskavprežna žival
finskavetoeläin
lettiskavilcējdzīvnieks
 
draughts svenskadamspel
 
draughty svenskaotät
 
draw svenskadra till sig
tyskazeichnen
 
draw a breath svenskata ett andetag
 
draw a match svenskaspela oavgjort
 
draw alongside svenskalägga sig vid sidan
 
draw attention to svenskadra uppmärksamhet till
 
draw back svenskadra sig undan
 
draw bills svenskatrassera
 
draw level with svenskakomma upp jämsides med
 
draw lines svenskadra streck
 
draw lots svenskalotta
 
draw near svenskanärma sig
 
draw out svenskadra fram
 
draw upon svenskanyttja
 
draw-bridge svenskavindbrygga
 
drawback svenskanackdel
 
drawbacks svenskaavigsidor
 
drawbridge svenskavindbrygga
 
drawee svenskatrassat
 
drawer svenskakökslåda
 
drawers svenskakalsonger
 
drawing svenskateckning
tyskazeichnend, Zeichnung, Ziehung, Zug
estniskajoonistus
 
drawing paper tyskaZeichnungpapier
 
drawing pin svenskahäftstift
 
drawing pins svenskahäftstift
 
drawing up of the budget svenskabudgetuppställning
spanskaelaboración del presupuesto
tjeckiskasestavování rozpočtu
danskabudgetopstilling
tyskaAufstellung des Haushaltsplans
grekiskaκατάρτιση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ
franskaétablissement du budget
italienskaelaborazione del bilancio
ungerskaa költségvetés megállapítása
nederländskaopstellen van de begroting
polskaplanowanie budżetu
portugisiskaelaboração do orçamento
slovenskapriprava proračuna
finskatalousarvion laatiminen
lettiskabudžeta sastādīšana
 
drawing up of the Community budget svenskauppställning av gemenskapsbudgeten
spanskaelaboración del presupuesto comunitario
tjeckiskapříprava rozpočtu Společenství
danskaopstilling af fællesskabsbudget
tyskaAufstellung des EG-Haushaltsplans
grekiskaκατάρτιση τoυ κoιvoτικoύ πρoϋπoλoγισμoύ
franskaétablissement du budget communautaire
italienskaelaborazione del bilancio comunitario
ungerskaa közösségi költségvetés elkészítése
nederländskaopstellen van de communautaire begroting
polskaplanowanie budżetu WE
portugisiskaelaboração do orçamento comunitário
slovenskapriprava proračuna Skupnosti
finskayhteisön talousarvion laatiminen
lettiskaKopienas budžeta izstrāde
 
drawing-board svenskaritbräde