Engelskt lexikon - d - di

 
distribution of wealth svenskaförmögenhetsfördelning
spanskadistribución de la riqueza
tjeckiskarozdělování bohatství
danskafordeling af rigdommene
tyskaVermögensverteilung
grekiskaκαταvoμή τoυ πλoύτoυ
franskarépartition des richesses
italienskadistribuzione delle ricchezze
ungerskajavak elosztása
nederländskaverdeling van de rijkdom
polskapodział bogactwa
portugisiskadistribuição da riqueza
slovenskaporazdelitev bogastva
finskavarallisuuden jakautuminen
lettiskabagātības sadale
 
distribution per employed person svenskafördelning per anställd
spanskarenta por persona activa
tjeckiskarozdělování podle zaměstnaných osob
danskafordeling pr. beskæftiget
tyskaVerteilung pro Beschäftigtem
grekiskaκαταvoμή αvά απασχoλoύμεvo άτoμo
franskarépartition par personne occupée
italienskaripartizione per occupato
ungerskafoglalkoztatottak szerinti elosztás
nederländskaverdeling per hoofd beroepsbevolking
polskarozkład na osobę pracującą
portugisiskaproduto por pessoa activa
slovenskaporazdelitev na zaposlenega
finskajakauma työllistä kohti
lettiskasadale uz nodarbinātu personu
 
distributive trades svenskavarudistribution
spanskadistribución comercial
tjeckiskadistribuce
danskavaredistribution
tyskaVertrieb
grekiskaεμπoρική διαvoμή
franskadistribution commerciale
italienskadistribuzione commerciale
ungerskaelosztó kereskedelem
nederländskacommerciële distributie
polskazbyt
portugisiskadistribuição comercial
slovenskadistribucija in prodaja
finskakaupallinen jakelu
lettiskasadales tirdzniecība
 
distributor svenskaåterförsäljare, distributör
spanskadistribuidor comercial
tjeckiskadistributor
danskadistributør
tyskaVertriebshändler
grekiskaεμπoρικός διαvoμέας
franskadistributeur commercial
italienskadistributore commerciale
ungerskaterjesztő
nederländskadistributeur
polskadystrybutor handlowy
portugisiskadistribuidor comercial
slovenskadistributer
finskajakelija
lettiskaizplatītājs
 
distributors svenskadistributörer
 
district svenskabygd
 
district nurse svenskadistriktssköterska
 
distrust svenskamisstro
 
distrustful spanskareceloso
 
disturb svenskastöra
finskahäiritä
 
disturbance svenskaorolighet
 
disturbances svenskastörningar
 
disturbed svenskastörde
 
disturbing svenskaoroande
 
disturbs svenskastör
 
disunited svenskaoeniga
 
disunity svenskaoenighet
 
disused svenskaavlagd
 
ditch svenskadumpa
 
ditch class svenskaskolka
 
ditch school svenskaskolka
 
ditches svenskadiken
 
dither svenskavela
 
ditto svenskadito
 
diurnal svenskadaglig
 
dive svenskadyka
tyskaKopfsprung, tauchen
 
dive in svenskadyka i
 
dive-bomb svenskadykbomba
 
dived svenskadök
 
diver svenskadykare
tyskaTaucher