Engelskt lexikon - d - di

 
distribution of aid svenskafördelning av bistånd
spanskadistribución de la ayuda
tjeckiskarozdělení pomoci
danskafordeling af bistand
tyskaVerteilung der Hilfe
grekiskaκαταvoμή τωv εvισχύσεωv
franskarépartition de l'aide
italienskaripartizione dell'aiuto
ungerskasegély szétosztása
nederländskaspreiding van de hulpverlening
polskarozdział pomocy
portugisiskarepartição da ajuda
slovenskarazdeljevanje pomoči
finskaavun jakaminen
lettiskapalīdzības sadale
 
distribution of costs svenskakostnadsfördelning
 
distribution of funds svenskaanslagsfördelning
 
distribution of income svenskainkomstfördelning
spanskadistribución de la renta
tjeckiskarozdělování příjmů
danskaindkomstfordeling
tyskaEinkommensverteilung
grekiskaκαταvoμή τoυ εισoδήματoς
franskarépartition du revenu
italienskaripartizione del reddito
ungerskajövedelemelosztás
nederländskainkomensverdeling
polskapodział dochodu
portugisiskadistribuição do rendimento
slovenskarazporejanje dohodka
finskatulonjako
lettiskaienākumu sadale
 
distribution of production svenskafördelning av produktion
spanskareparto de la producción
tjeckiskaodbyt výroby
danskafordeling af produktion
tyskaVerteilung der Produktion
grekiskaκαταvoμή της παραγωγής
franskarépartition de la production
italienskadistribuzione della produzione
ungerskaa termelés elosztása
nederländskaverdeling van de productie
polskadystrybucja produkcji
portugisiskarepartição da produção
slovenskarazporejanje proizvodnje
finskatuotannon jakautuminen
lettiskaprodukcijas sadale
 
distribution of resources svenskaresursfördelning
 
distribution of schools svenskaskoltäthet
spanskamapa escolar
tjeckiskasíť škol
danskaskoleplan
tyskaSchuldichte
grekiskaχάρτης εκπαιδευτικώv ιδρυμάτωv
franskacarte scolaire
italienskamappa scolastica
ungerskaiskolahálózat
nederländskascholenspreiding
polskalokalizacja szkół
portugisiskarede escolar
slovenskamreža šol
finskakoulutiheys
lettiskaskolu izvietojums
 
distribution of the tax burden svenskaskatteutjämning
spanskaestimación de la base imponible
tjeckiskarozložení daňového břemene
danskaskatteligning
tyskaSteuerveranlagung
grekiskaκαταμερισμός τωv φόρωv
franskarépartition de l'impôt
italienskaripartizione delle imposte
ungerskaadóterhek megoszlása
nederländskaverdeling van de belasting
polskarozkład podatków
portugisiskadistribuição da carga fiscal
slovenskaporazdelitev davčnih bremen
finskaverotuksen jakautuminen
lettiskanodokļu nastas sadale
 
distribution of votes svenskaröstfördelning
spanskadistribución de votos
tjeckiskarozdělení hlasovacích lístků
danskastemmefordeling
tyskaStimmenverteilung
grekiskaκαταvoμή τωv ψήφωv
franskarépartition des votes
italienskaripartizione dei voti
ungerskaszavazateloszlás
nederländskaverdeling van de stemmen
polskarozkład głosów
portugisiskarepartição dos votos
slovenskarazdelitev glasov
finskaäänten jakautuminen
lettiskabalsu sadalījums