Engelskt lexikon - d - di

 
displays svenskauppvisar
 
displease svenskamisshaga
 
displeased svenskamissnöjd
 
disposable svenskadisponibel, tillgänglig, engångs-
 
disposable gloves svenskaengångshandskar
 
disposable plastic bottle svenskaengångsplastflaska
 
disposal svenskafritt förfogande
 
dispose svenskadisponera
 
dispose of svenskaavpollettera
 
dispose of lottery svenskalotta ut
 
disposed svenskabeskaffad
 
disposed of svenskaundanskaffad
 
disposer svenskaavfallskvarn
 
disposition svenskaläggning
 
dispossess svenskadriva bort
 
disproportionate svenskaoproportionerlig
 
dispute svenskagräl
 
disputed svenskaomstridd
 
disputing svenskatvistar
 
dispyte svenskadisputera
 
disqualified svenskadiskvalificerad
 
disqualify svenskadiskvalificera
 
disquiet svenskaoro
 
disquieting svenskaoroande
 
disregard svenskastrunta i
 
disregards svenskaföraktar
 
disrepair svenskadåligt skick
 
disreputable svenskailla beryktad
 
disrepute svenskavanheder
 
disrespect svenskamissaktning
 
disrespectful svenskarespektlös
 
disrespectfully svenskavanvördigt
 
disrupt svenskastöra
 
disrupter svenskanedbrytande element
 
disruption svenskaavbrott
 
disruptive svenskastörande
 
dissappoint svenskasvika
 
dissatisfaction svenskainte nöjd
 
dissatisfied svenskamissnöjd
 
dissect svenskadissikera
 
dissected by svenskadelade av
 
dissecting board svenskadissektionsbord
 
dissecting-room svenskaanatomisal
 
dissection svenskadissekering
 
dissemble svenskafördölja
 
dissembling svenskadölja
 
dissemination svenskaspridning
 
dissemination of Community information svenskaspridning av EG-information
spanskadifusión de la información comunitaria
tjeckiskarozšiřování informací ES
danskaformidling af fællesskabsinformation
tyskaVerbreitung der Gemeinschaftsinformationen
grekiskaδιάδoση της κoιvoτικής πληρoφόρησης
franskadiffusion de l'information communautaire
italienskadiffusione dell'informazione comunitaria
ungerskaközösségi információk terjesztése
nederländskaverspreiding van de communautaire informatie
polskarozpowszechnianie informacji WE
portugisiskadifusão da informação comunitária
slovenskarazširjanje informacij Skupnosti
finskayhteisöä koskevan tiedon jakelu
lettiskaEK budžeta disciplīna
 
dissemination of culture svenskakulturspridning
spanskadifusión de la cultura
tjeckiskašíření kultury
danskakulturspredning
tyskaKulturverbreitung
grekiskaεξάπλωση τωv πoλιτιστικώv παραδόσεωv
franskadiffusion de la culture
italienskadiffusione della cultura
ungerskakultúra terjesztése
nederländskaverspreiding van de cultuur
polskaupowszechnianie kultury
portugisiskadifusão da cultura
slovenskarazširjanje kulture
finskakulttuuritarjonta
lettiskakultūras izplatīšana
 
dissemination of findings svenskaresultatspridning
 
dissemination of information svenskainformationsspridning
spanskadifusión de la información
tjeckiskarozšiřování informací
danskainformationsspredning
tyskaInformationsverbreitung
grekiskaδιάδoση πληρoφoριώv
franskadiffusion de l'information
italienskadiffusione delle informazioni
ungerskainformációterjesztés
nederländskainformatieverspreiding
polskarozpowszechnianie informacji
portugisiskadifusão da informação
slovenskarazširjanje informacij
finskatiedon jakelu
lettiskainformācijas izplatīšana