Engelskt lexikon - d - de

 
deprive svenskaförvägra, ta ifrån
 
deprive of svenskaberöva
 
deprived svenskaberövad, tagen ifrån
 
deprived urban area svenskaeftersatt stadsområde
spanskazona urbana desfavorecida
tjeckiskazanedbaná městská část
danskaugunstigt stillet byområde
tyskabenachteiligter Stadtbezirk
grekiskaυπoβαθμισμέvη αστική ζώvη
franskazone urbaine défavorisée
italienskazona urbana sfavorita
ungerskahátrányos helyzetű városi térség
nederländskaachterstandsbuurt
polskadzielnica zaniedbana
portugisiskazona urbana desfavorecida
slovenskaogroženo urbano območje
finskaepäsuotuisa kaupunkialue
lettiskanepietiekami attīstīta pilsētas teritorija
 
depriving svenskaberövade
 
dept svenskaskuld
 
depth svenskadjup
 
depth of study svenskafördjupning
 
depth-charge svenskasjunkbomb
 
depths svenskadjup
 
deputation svenskadeputation
 
deputy svenskavikariera
 
deputy chief svenskapolischef
 
deputy head svenskabiträdande rektor
 
deputy sheriff svenskavicesheriff
 
der Donner svenskaåska
 
der Spikesreifen- svenskadubbdäck
 
derail svenskaspåra ur
 
derange svenskarubba
 
deranged svenskagalen
 
derby svenskaderby
 
deregulate svenskaavreglera
 
deregulation svenskaavreglering
spanskadesregulación
tjeckiskaderegulace
danskaregelsanering
tyskaAufhebung wirtschaftlicher Reglementierungen
grekiskaκατάργηση τωv voμoθετικώv ρυθμίσεωv
franskadéréglementation
italienskaderegolamentazione
ungerskadereguláció
nederländskaderegulering
polskaderegulacja
portugisiskadesregulamentação
slovenskaderegulacija
finskasääntelyn purkaminen
lettiskaregulējumu mazināšanās
 
derelict svenskaövergiven
 
derided svenskaförlöjligade
 
derision svenskahån
 
derisive svenskahånfull
 
derivative svenskaföga originell
 
derive svenskahärleda
 
derive from svenskahärstammar från
 
derived svenskahärledas
 
derives from svenskahar sitt ursprung från
 
derogation from Community law svenskaundantag från gemenskapsrätten
spanskaexcepción del Derecho comunitario
tjeckiskavyčlenění z komunitárního práva
danskafravigelse af fællesskabsretten
tyskaAbweichung vom Gemeinschaftsrecht
grekiskaπαρέκκλιση από τo κoιvoτικό δίκαιo
franskadérogation au droit communautaire
italienskaderoga al diritto comunitario
ungerskaeltérés a közösségi jogtól
nederländskaafwijking van het communautaire recht
polskaderogacja prawa wspólnotowego
portugisiskaderrogação ao direito comunitário
slovenskaodstopanje od prava Skupnosti
finskayhteisöoikeuden poikkeus
lettiskaatkāpe no Kopienas tiesību akta
 
derogatory svenskanedsättande
 
derrick svenskalastkran
 
desalinate svenskaavsalta
 
descend svenskagå nedåt
 
descend from svenskahärstamma från
 
descendant svenskaättling
spanskafiliación
tjeckiskapotomek
danskaforældreskab
tyskabiologische Abstammung
grekiskaέvvoμη σχέση με τoυς αvιόvτες
franskafiliation
italienskafiliazione
ungerskaleszármazás
nederländskaafstamming
polskazstępni
portugisiskafiliação
slovenskapotomec
finskajälkeläinen
lettiskapēcnācējs