Engelskt lexikon - d - de

 
degrade svenskadegradera
 
degrading svenskaförnedrande
 
degreasing svenskaavfettning
 
degree svenskagrad, examen
ryskaградус
 
degree of Bachelor svenskakandidatexamen
 
degree of Master svenskamagisterexamen
 
degree of pollution svenskaföroreningsgrad
spanskagrado de contaminación
tjeckiskastupeň znečištění
danskaforureningsgrad
tyskaBelastungsgrad
grekiskaβαθμός ρύπαvσης
franskadegré de pollution
italienskatasso di inquinamento
ungerskaa szennyezés mértéke
nederländskagraad van verontreiniging
polskastopień zanieczyszczenia
portugisiskanível de poluição
slovenskastopnja onesnaženosti
finskasaastumisaste
lettiskapiesārņojuma pakāpe
 
degree of priority svenskaangelägenhetsgrad
 
degree project svenskaexamensarbete
 
degree title svenskaexamensbenämning
 
degrees svenskagrader
 
dehumanize svenskaberöva mänskliga egenskaper
 
dehumidification svenskaavfuktning
 
dehumidify svenskaavfukta
 
dehydrated svenskauttorkad
 
dehydration svenskadehydratisering
spanskadeshidratación
tjeckiskadehydratace
danskadehydrering
tyskaWasserentzug
grekiskaαφυδάτωση
franskadéshydratation
italienskadisidratazione
ungerskadehidratálás
nederländskadehydratatie
polskadehydratacja
portugisiskadesidratação
slovenskadehidracija
finskadehydrointi
lettiskaatūdeņošana
 
deifed svenskaavgudad
 
deification svenskaförgudning
 
deified svenskagudsförklarad
 
deifying svenskagudsförklarande
 
deinstallation svenskaavinstallation
 
deionization svenskaavjonisering
 
deja-vu svenskadeja-vu
 
deject svenskanedstämma
 
dejected svenskabedrövad
 
dejectedly svenskadystert
 
dejection svenskaförstämning
 
dejects svenskanedslår
 
delay svenskaförsening
tyskaaufschieben, verzögern, Verzug
 
delayed svenskaförsenad
tyskaverzögert, verzögerte
 
delegate svenskabefullmäktigad
 
delegated svenskadelegerad
 
delegated legislation svenskadelegerad lagstiftningsbefogenhet
spanskalegislación delegada
tjeckiskadelegované zákonodárství
danskadelegeret lovgivningskompetence
tyskaübertragene Gesetzgebungsbefugnis
grekiskavoμoθετική εξoυσιoδότηση
franskalégislation déléguée
italienskadelegazione legislativa
ungerskafelhatalmazáson alapuló jogalkotás
nederländskagedelegeerde wetgeving
polskaustawodawstwo delegowane
portugisiskaautorização legislativa
slovenskadelegirana zakonodaja
finskasiirretty lainsäädäntövalta
lettiskadeleģētās likumdošanas pilnvaras
 
delegation svenskadelegation
 
delegation of power svenskadelegering av befogenheter
spanskadelegación de poderes
tjeckiskapřenesení pravomoci
danskadelegation af beføjelser
tyskaÜbertragung von Befugnissen
grekiskaεκχώρηση εξoυσίας
franskadélégation de pouvoir
italienskadelega di potere
ungerskahatáskör delegálása
nederländskadelegatie van bevoegdheid
polskadelegacja uprawnień
portugisiskadelegação de poderes
slovenskaprenos pooblastil
finskapäätösvallan siirtäminen
lettiskapilnvaru deleģēšana