Engelskt lexikon - a - au

 
audiovisual equipment svenskaaudivisuell utrustning
spanskamaterial audiovisual
tjeckiskaaudiovizuální technika
danskaaudiovisuelt udstyr
tyskaAudio- und Videogerät
grekiskaoπτικoακoυστικό μέσo
franskamatériel audiovisuel
italienskamateriale audiovisivo
ungerskaaudiovizuális eszköz
nederländskaaudiovisueel materiaal
polskasprzęt audiowizualny
portugisiskamaterial audiovisual
slovenskaavdiovizualna oprema
finskaaudiovisuaaliset laitteet
lettiskaaudiovizuālā iekārta
 
audiovisual industry svenskaaudivisuell industri
spanskaindustria audiovisual
tjeckiskaaudiovizuální průmysl
danskaaudiovisuel industri
tyskaIndustrie der audiovisuellen Medien
grekiskaβιoμηχαvία oπτικoακoυστικώv μέσωv
franskaindustrie de l'audiovisuel
italienskaindustria degli audiovisivi
ungerskaaudiovizuális szektor
nederländskaaudiovisuele industrie
polskaprzemysł audiowizualny
portugisiskaindústria audiovisual
slovenskaavdiovizualna industrija
finskaaudiovisuaalinen teollisuus
lettiskaaudiovizuālā rūpniecība
 
audiovisual piracy svenskaaudivisuell piratverksamhet
spanskapiratería audiovisual
tjeckiskaaudiovizuální pirátství
danskaaudiovisuel piratvirksomhed
tyskaaudiovisuelle Piraterie
grekiskaραδιoτηλεπειρατεία
franskapiratage audiovisuel
italienskapirateria audiovisiva
ungerskaaudiovizuális kalózkodás
nederländskaaudiovisuele piraterij
polskapiractwo audiowizualne
portugisiskapirataria audiovisual
slovenskaavdiovizualno piratstvo
finskaaudiovisuaalisten tuotteiden luvaton kopiointi
lettiskaEiropas audiovizuālā telpa
 
audiovisual production svenskaaudivisuell produktion
spanskaproducción audiovisual
tjeckiskaaudiovizuální produkce
danskaaudiovisuel produktion
tyskaaudiovisuelle Produktion
grekiskaoπτικoακoυστική παραγωγή
franskaproduction audiovisuelle
italienskaproduzione audiovisiva
ungerskaaudiovizuális termék
nederländskaaudiovisuele productie
polskaprodukcja audiowizualna
portugisiskaprodução audiovisual
slovenskaavdiovizualna produkcija
finskaaudiovisuaalinen ohjelmatuotanto
lettiskaaudiovizuāls darbs
 
audiovisual programme svenskaaudivisuellt program
spanskaprograma audiovisual
tjeckiskaaudiovizuální program
danskaaudiovisuelt program
tyskaaudiovisuelles Programm
grekiskaoπτικoακoυστικό πρόγραμμα
franskaprogramme audiovisuel
italienskaprogramma audiovisivo
ungerskaaudiovizuális program
nederländskaaudiovisueel programma
polskaprogram audiowizualny
portugisiskaprograma audiovisual
slovenskaavdiovizualni program
finskaaudiovisuaalinen ohjelma
lettiskaaudiovizuāla programma
 
audit svenskagranskning, revision
spanskaauditoría
tjeckiskapodnikový audit
danskarevision
tyskaRechnungsprüfung
grekiskaέλεγχoς
franskaaudit
italienskaverifica ispettiva
ungerskaellenőrzés
nederländskaaudit
polskaaudyt
portugisiskaauditoria
slovenskarevizija
finskatilintarkastus
lettiskaaudits