Engelskt lexikon - a - at

 
ATM svenskabankomat
 
ATM card svenskabankomatkort
 
atmosphere svenskaluft, stämning, atmosfär, stämmning
spanskaatmósfera
tjeckiskaatmosféra
danskaatmosfære
tyskaAtmosphäre
grekiskaατμόσφαιρα
franskaatmosphère
italienskaatmosfera
ungerskaatmoszféra
nederländskaatmosfeer
polskaatmosfera
portugisiskaatmosfera
slovenskaozračje
finskailmakehä
lettiskaatmosfēra
 
atmospheric conditions svenskaatmosfäriska förhållanden
spanskacondiciones atmosféricas
tjeckiskaatmosférické podmínky
danskaatmosfæriske forhold
tyskaatmosphärische Verhältnisse
grekiskaατμoσφαιρικές συvθήκες
franskaconditions atmosphériques
italienskacondizioni atmosferiche
ungerskalégköri viszonyok
nederländskaatmosferische omstandigheden
polskawarunki atmosferyczne
portugisiskacondições atmosféricas
slovenskarazmere v ozračju
finskailmasto-olosuhteet
lettiskaatmosfēras apstākļi
 
atmospheric pollutant svenskaluftförorenande ämne
spanskacontaminante atmosférico
tjeckiskaznečišťující příměsi v atmosféře
danskaluftforurenende stof
tyskaluftverunreinigender Stoff
grekiskaατμoσφαιρικoί ρύπoι
franskapolluant atmosphérique
italienskaagente inquinante dell'atmosfera
ungerskalégszennyező anyag
nederländskaluchtverontreinigende stof
polskaśrodki zanieczyszczające atmosferę
portugisiskapoluente atmosférico
slovenskaonesnaževalo zraka
finskailmansaaste
lettiskaatmosfēras piesārņotājs
 
atmospheric pollution svenskaluftförorening
spanskacontaminación atmosférica
tjeckiskaznečišťování atmosféry
danskaluftforurening
tyskaLuftverunreinigung
grekiskaατμoσφαιρική ρύπαvση
franskapollution atmosphérique
italienskainquinamento atmosferico
ungerskalégszennyezés
nederländskaluchtverontreiniging
polskazanieczyszczenie atmosfery
portugisiskapoluição atmosférica
slovenskaonesnaževanje ozračja
finskailman saastuminen
lettiskaatmosfēras piesārņojums
 
atoll svenskaatoll
 
atom svenskaatom
spanskaátomo
tjeckiskaatom
danskaatom
tyskaAtom
grekiskaάτoμo
franskaatome
italienskaatomo
ungerskaatom
nederländskaatoom
polskaatom
portugisiskaátomo
slovenskaatom
finskaatomi
lettiskaatoms
 
atomic fission svenskaatomspjälkning
 
atomic fuel svenskaatombränsle
 
atomic physics svenskaatomfysik
 
atomic test zone svenskatestområde för atomvapen
 
atomic weight svenskaatomvikt
 
atoms svenskaatomer
 
atone for svenskaumgälla
 
atop svenskapå toppen av
 
atrium house svenskaatriumhus
 
atrocious svenskaförfärlig