Engelskt lexikon - a - at

 
at lenghth svenskaslutligen
 
at length svenskaomsider, sent om sider
 
at liberty svenskai frihet
 
at London airport svenskapå Londons flygplats
 
at long last svenskaäntligen
 
at me svenskaåt mig
 
at my age svenskai min ålder
 
at my house svenskahemma hos mig
 
at my place svenskahos mig
 
at night tyskaAbends, nachts
svenskapå natten
spanskade la noche
 
at nights svenskapå kvällarna
 
at nine svenskaklockan nio
 
at noon tyskamittags
svenskavid middagstiden
 
at once svenskamed detsamma
 
at one point svenskavid ett tillfälle
 
at our age svenskai vår ålder
 
at our palce svenskahemma hos oss
 
at present svenskaför närvarande
 
at quitting time svenskavid arbetsdagens slut
 
at random svenskapå måfå
tyskazufällig
 
at regular intervals svenskamed jämna mellanrum
 
at rest svenskai vila
 
at risk svenskai fara
 
at school svenskai skolan
 
at some time or other svenskaibland
 
at somebody's expense svenskapå någons bekostnad
 
at someone's command svenskapå någons befallning
 
at stake svenskapå spel
 
at sunrise svenskai soluppgången
 
at sunset svenskai solnedgången
 
at that moment svenskajust då
 
at that time svenskavid den tiden
 
at that time of the day svenskavid den här tiden på dagen
 
at that very moment svenskai samma ögonblick
 
at the tyskaam
 
at the age of thirty-five svenskavid trettiofem års ålder
 
at the back svenskabaktill
 
at the base of his spine svenskalängst ner på ryggraden
 
at the bottom svenskanedanför
 
at the bottom of svenskavid foten av
 
at the bottom of the stairs svenskanedanför trappan
 
at the bus stop svenskavid busshållsplatsen
 
at the court svenskavid hovet
 
at the crossroads finskaristeyksessä
 
at the earliest svenskatidigast
 
at the edge of the forest svenskavid skogsbrynet
 
at the end svenskai slutet
 
at the end of svenskavid slutet av
 
at the end of the 50s svenskai slutet av 50-talet
 
at the end of the eighteenth century svenskai slutet av 1700-talet
 
at the end of the road svenskavid slutet av vägen
 
at the end of the street tjeckiskana konci ulice
 
at the expenses of svenskapå bekostnad av
 
at the front svenskaframtill
 
at the head svenskai täten
 
at the helm svenskavid rodret
 
at the last moment svenskai sista ögonblicket
 
at the latest svenskasenast
tyskaspätestens
 
at the left of svenskatill vänster om
 
at the moment svenskaför ögonblicket
tyskaim Augenblick
 
at the most svenskasom mest
 
at the new school tyskaan der neuen Schule
 
at the next svenskavid nästa
 
at the party svenskapå partyt
 
at the present time finskanykyisin
 
at the rear svenskalängst bak
 
at the right of svenskatill höger om
 
at the same level as svenskapå samma nivå som
 
at the same time svenskasamtidigt
franskaen même temps
 
at the spur of the moment svenskai stundens ingivelse
 
at the stables svenskai stallet
 
at the stake svenskapå bål
 
at the student pub svenskapå studentpuben
 
at the time svenskavid den tiden
 
at the top svenskahögst upp
estniskatipus, ladvas
 
at the top of svenskalängst uppe i
 
at the utmost svenskapå sin höjd
 
at the very top svenskaallra högst upp
 
at the village svenskapå lägret
 
at the wrong moment svenskai otid