Engelskt lexikon - a - ar

 
arrested tyskagebustet werden, verhaftete
 
arrests svenskaanhållanden
 
arrival svenskaankomst, ankommande
tyskaAnkunft
 
arrival gate tyskaAnkunfttor
 
arrival hall svenskaankomsthall
 
arrival time svenskaankomsttid
 
arrivals tyskaAnkünfte, Ankunft
spanskallegadas
 
arrive svenskaanlända, komma fram till
tyskaankünfte, anlangen, eintreffen
estniskasaabuma
 
arrive at svenskakomma till
 
arrive in svenskaanlända till
 
arrived svenskakom
 
arrived at svenskakom fram till
 
arrived in svenskaanlände till
 
arrives svenskaanländer
spanskallega
 
arrogance svenskaarrogans
tyskaAnmaßung
 
arrogant svenskaarrogant
tyskaanmaßend
 
arroganta svenskaarrogant
 
arrow svenskapil
tyskaPfeil
 
arrowhead svenskapilspets
 
arrows svenskapilar
 
arsenal svenskavapenförråd
 
arsenic svenskaarsenik
 
arsenious svenskaarsenikhaltig
 
arson svenskamordbrand
 
arsonist svenskamordbrännare
 
art svenskabild
tyskaKunst
spanskaarte
ryskaискусство
 
art class svenskabildlektion
 
art director svenskabildredaktör
 
art education svenskakonstundervisning
spanskaeducación artística
tjeckiskaumělecká výchova
danskakunstundervisning
tyskaKunsterziehung
grekiskaκαλλιτεχvική εκπαίδευση
franskaéducation artistique
italienskaeducazione artistica
ungerskaművészeti oktatás
nederländskaartistieke vorming
polskaprzedmioty artystyczne
portugisiskaeducação artística
slovenskaumetnostna vzgoja
finskataidekasvatus
lettiskamākslas izglītība
 
art festival svenskakonstutställning
 
art form svenskakonstform
 
art gallery svenskakonstgalleri
 
art museo finskataidemuseo
 
art room svenskabildsal
 
art teacher svenskabildlärare
 
art trade svenskakonsthandel
spanskacomercio de arte
tjeckiskaobchod s uměním
danskakunsthandel
tyskaKunsthandel
grekiskaεμπόριo έργωv τέχvης
franskacommerce de l'art
italienskacommercio d’arte
ungerskaműkincs-kereskedelem
nederländskahandel in kunstvoorwerpen
polskahandel dziełami sztuki
portugisiskacomércio de arte
slovenskatrgovina z umetninami
finskataidekauppa
lettiskaEK iestāžu pilnvaras
 
artbestämning svenskaidentification
 
artefact svenskaartefakt
 
artery svenskaartär
 
artesian well svenskaartesisk brunn
 
artful svenskaunderfundig
 
arthritis svenskaartrit
 
arthropod svenskaleddjur
 
arthropods svenskaleddjur
 
artichoke svenskajordärtskocka
tyskaArtischocke
 
artichokes tyskaArtischochen
 
article svenskaartikel
 
article for everyday use svenskabruksföremål

Annonser