Engelskt lexikon - a - ag

 
age range svenskaåldersgrupp
 
age restriction svenskaåldersgräns
 
age-group svenskaåldersgrupp
 
age-limit svenskaåldersgräns
 
age-specific svenskaåldersdifferentierad
 
aged svenskai en ålder av, ålderstigen, åldrats
tyskavor kurzem
 
aged 14 svenska14 år
 
aged ten svenskatioårig
 
ageing svenskaåldrande
 
ageing of the population svenskabefolkningsåldring
spanskaenvejecimiento de la población
tjeckiskastárnutí obyvatelstva
danskabefolkningsaldring
tyskaÜberalterung der Bevölkerung
grekiskaδημoγραφική γήραvση
franskavieillissement démographique
italienskainvecchiamento demografico
ungerskanépességelöregedés
nederländskavergrijzing van de bevolking
polskastarzenie się ludności
portugisiskaenvelhecimento demográfico
slovenskastaranje prebivalstva
finskaväestön ikääntyminen
lettiskaiedzīvotāju populācijas novecošana
 
ageism svenskaåldersdiskriminering
 
ageless svenskautan ålder
 
agencies svenskaföretag och organisationer
tyskaVertretungen
 
agency svenskaagentur
tyskaAgentur, Vertretung
 
agency abroad svenskautlandskontor
spanskaagencia en el extranjero
tjeckiskazahraniční zastoupení
danskafilial i udlandet
tyskaAuslandsvertretung
grekiskaυπoκατάστημα εξωτερικoύ
franskaagence à l'étranger
italienskaagenzia all'estero
ungerskakülföldi képviselet
nederländskaagentschap in het buitenland
polskaoddział zagraniczny
portugisiskaagência no estrangeiro
slovenskazastopstvo v tujini
finskakauppaedustajan liike ulkomailla
lettiskaārvalsts pārstāvniecība
 
agency staff svenskabemanningspersonal
 
agenda svenskaagenda
spanskaorden del día
tjeckiskaprogram schůze
danskadagsorden
tyskaTagesordnung
grekiskaημερήσια διάταξη
franskaordre du jour
italienskaordine del giorno
ungerskanapirend
nederländskaagenda
polskaporządek dzienny
portugisiskaordem do dia
slovenskadnevni red
finskaesityslista
lettiskadarba kārtība
 
agent tyskaAgent
 
agents tyskaAgenten
 
ages svenskaevigheter
tyskaAlters
 
aggaravate svenskaförvärra
 
aggravate svenskaförarga
tyskaverschlimmern
 
aggravated svenskaförsvårade
 
aggravates tyskaverschlimmert
 
aggravating circumstances svenskaförsvårande omständigheter
spanskaagravante
tjeckiskapřitěžující okolnosti
danskaskærpende omstændighed
tyskaerschwerender Tatumstand
grekiskaεπιβαρυvτική περίσταση
franskacirconstance aggravante
italienskacircostanza aggravante
ungerskasúlyosbító körülmények
nederländskaverzwarende omstandigheid
polskaokoliczności obciążające
portugisiskacircunstância agravante
slovenskaobteževalne okoliščine
finskaraskauttavat olosuhteet
lettiskaatbildību pastiprinoši apstākļi
 
aggravation svenskaförsvårande
tyskaverschlimmerung