Engelskt lexikon - a - ag

 
agricultural performance svenskajordbruksföretagets resultat
spanskaresultado de la explotación agraria
tjeckiskahospodářský výsledek zemědělství
danskadriftsresultat af landbrug
tyskalandwirtschaftliches Betriebsergebnis
grekiskaαπoτέλεσμα της γεωργικής εκμετάλλευσης
franskarésultat de l'exploitation agricole
italienskarisultato dell'attività agricola
ungerskamezőgazdasági teljesítmény
nederländskalandbouwbedrijfsresultaat
polskadziałalność rolnicza
portugisiskaresultado da exploração agrícola
slovenskaučinkovitost kmetijstva
finskamaatalouden liiketulos
lettiskalauksaimniecības rādītāji
 
agricultural perishables svenskajordbruksprodukter
 
agricultural policy svenskajordbrukspolitik
spanskapolítica agrícola
tjeckiskazemědělská politika
danskalandbrugspolitik
tyskaAgrarpolitik
grekiskaγεωργική πoλιτική
franskapolitique agricole
italienskapolitica agricola
ungerskaagrárpolitika
nederländskalandbouwbeleid
polskapolityka rolna
portugisiskapolítica agrícola
slovenskakmetijska politika
finskamaatalouspolitiikka
lettiskalauksaimniecības politika
 
agricultural product svenskajordbruksprodukt
spanskaproducto agrícola
tjeckiskazemědělský výrobek
danskalandbrugsprodukt
tyskalandwirtschaftliches Erzeugnis
grekiskaγεωργικό πρoϊόv
franskaproduit agricole
italienskaprodotto agricolo
ungerskamezőgazdasági termék
nederländskalandbouwproduct
polskaprodukt rolny
portugisiskaproduto agrícola
slovenskakmetijski proizvod
finskamaataloustuote
lettiskalauksaimniecības produkts
 
agricultural product nomenclature svenskanomenklatur för jordbruksprodukter
spanskanomenclatura de los productos agrícolas
tjeckiskanázvosloví zemědělských výrobků
danskanomenklatur for landbrugsprodukter
tyskaVerzeichnis der Agrarerzeugnisse
grekiskaovoματoλoγία γεωργικώv πρoϊόvτωv
franskanomenclature des produits agricoles
italienskanomenclatura dei prodotti agricoli
ungerskamezőgazdasági terméknómenklatúra
nederländskanomenclatuur van landbouwproducten
polskawykaz produktów rolnych
portugisiskanomenclatura dos produtos agrícolas
slovenskanomenklatura kmetijskih proizvodov
finskamaataloustuotteiden nimikkeistö
lettiskalauksaimniecības produktu nomenklatūra
 
agricultural production svenskajordbruksproduktion
spanskaproducción agrícola
tjeckiskazemědělská výroba
danskalandbrugsproduktion
tyskalandwirtschaftliche Erzeugung
grekiskaγεωργική παραγωγή
franskaproduction agricole
italienskaproduzione agricola
ungerskamezőgazdasági termelés
nederländskalandbouwproductie
polskaprodukcja rolnicza
portugisiskaprodução agrícola
slovenskakmetijska proizvodnja
finskamaataloustuotanto
lettiskalauksaimnieciskā ražošana
 
agricultural production policy svenskajordbruksproduktionspolitik
spanskapolítica de producción agrícola
tjeckiskazemědělská výrobní politika
danskalandbrugsproduktionspolitik
tyskaAgrarproduktionspolitik
grekiskaπoλιτική γεωργικής παραγωγής
franskapolitique de la production agricole
italienskapolitica della produzione agricola
ungerskamezőgazdasági termelési politika
nederländskalandbouwproductiebeleid
polskapolityka produkcji rolniczej
portugisiskapolítica da produção agrícola
slovenskapolitika kmetijske proizvodnje
finskamaataloustuotantopolitiikka
lettiskalauksaimnieciskās ražošanas politika