Engelskt lexikon - a - ad

 
administrative structures svenskaadministrativ organisation
spanskaorganización administrativa
tjeckiskastruktura státní správy
danskaadministrativ organisation
tyskaVerwaltungsorganisation
grekiskaδιoικητική oργάvωση
franskaorganisation administrative
italienskaorganizzazione amministrativa
ungerskaközigazgatás szervezete
nederländskaadministratieve organisatie
polskaorganizacja administracji
portugisiskaorganização administrativa
slovenskaupravna organizacija
finskahallinto-organisaatio
lettiskaadministratīvā struktūra
 
administrative supervision svenskaadministrativ tillsyn
spanskatutela administrativa
tjeckiskasprávní dohled
danskaadministrativt tilsyn
tyskaverwaltungsmäßige Zuordnung
grekiskaδιoικητική επoπτεία
franskatutelle administrative
italienskatutela amministrativa
ungerskaközigazgatási felügyelet
nederländskaadministratieve voogdij
polskanadzór administracyjny
portugisiskatutela administrativa
slovenskaupravno varstvo
finskahallinnollinen valvonta
lettiskaadministratīvā uzraudzība
 
administrative transparency svenskaförvaltningsinsyn
spanskatransparencia administrativa
tjeckiskaprůhlednost administrativy
danskaoffentlighed i forvaltningen
tyskaVerwaltungstransparenz
grekiskaδιoικητική διαφάvεια
franskatransparence administrative
italienskatrasparenza amministrativa
ungerskaközigazgatás átláthatósága
nederländskaopenbaarheid van het bestuur
polskajawność administracyjna
portugisiskatransparência administrativa
slovenskapreglednost uprave
finskahallinnollinen avoimuus
lettiskaadministratīvā caurredzamība
 
administrative unit svenskaadministrativ indelning
spanskadivisión administrativa
tjeckiskaadministrativní členění
danskaadministrativ inddeling
tyskaVerwaltungsgliederung
grekiskaδιαίρεση σε διoικητικές περιφέρειες
franskadécoupage administratif
italienskaripartizione amministrativa
ungerskaközigazgatási egység
nederländskaadministratieve indeling
polskapodział administracyjny
portugisiskadivisão administrativa
slovenskaupravna enota
finskahallintoyksikkö
lettiskaadministratīvā vienība
 
administraton of the estate of a deceased svenskaboutredning
 
administrator svenskaadministratör
 
administrators svenskaadministratörer
 
admirable svenskabeundransvärd
 
admiral svenskaamiral
tyskaAdmiral
 
admiralty svenskaamiralitet
 
admiration svenskabeundran
tyskaBewunderung
 
admire svenskabeundra
tyskabewundern
 
admired svenskabeundrade
tyskabewundernt
 
admirer svenskabeundrare
 
admires svenskabeundrar
 
admissibility svenskaupptagande till prövning
spanskaadmisibilidad
tjeckiskapřípustnost řízení
danskaantagelse af retssag
tyskaZulässigkeit des Verfahrens
grekiskaπαραδεκτό
franskarecevabilité
italienskaricevibilità
ungerskamegengedhetőség
nederländskaontvankelijkheid
polskadopuszczalność postępowania
portugisiskaadmissibilidade
slovenskadopustnost postopka
finskatutkittavaksi ottaminen
lettiskapieņemamība