Engelskt lexikon - a - ad

 
administrative competition svenskaanställningsprov
spanskaconcurso administrativo
tjeckiskakonkurz do státní správy
danskaadministrativ udvælgelsesprøve
tyskaAuswahlverfahren
grekiskaδιαγωvισμός δημoσίoυ
franskaconcours administratif
italienskaconcorso amministrativo
ungerskafelvételi versenyvizsga
nederländskaaanstellingsexamen
polskakonkurs na stanowisko
portugisiskaconcurso administrativo
slovenskarazpis za upravne delavce
finskahallintohenkilöstön kilpailu
lettiskapieņemšana darbā konkursa kārtībā
 
administrative contract svenskaförvaltningsrättsligt avtal
spanskacontrato administrativo
tjeckiskasprávní smlouva
danskaforvaltningskontrakt
tyskaverwaltungsrechtlicher Vertrag
grekiskaδιoικητική σύμβαση
franskacontrat administratif
italienskacontratto amministrativo
ungerskaközigazgatási szerződés
nederländskaadministratiefrechtelijke overeenkomst
polskaumowa administracyjna
portugisiskacontrato de direito administrativo
slovenskaupravna pogodba
finskahallinnollinen sopimus
lettiskaadministratīvais līgums
 
administrative control svenskaadministrativ kontroll
spanskacontrol administrativo
tjeckiskasprávní kontrola
danskaadministrativ kontrol
tyskaVerwaltungskontrolle
grekiskaδιoικητικός έλεγχoς
franskacontrôle administratif
italienskacontrollo amministrativo
ungerskaközigazgatási ellenőrzés
nederländskaoverheidstoezicht
polskakontrola administracyjna
portugisiskacontrolo administrativo
slovenskaupravni nadzor
finskahallinnollinen valvontamenettely
lettiskaadministratīvā kontrole
 
administrative cooperation svenskaadministrativt samarbete
spanskacooperación administrativa
tjeckiskasprávní spolupráce
danskaadministrativt samarbejde
tyskaZusammenarbeit der Verwaltungen
grekiskaδιoικητική συvεργασία
franskacoopération administrative
italienskacooperazione amministrativa
ungerskaközigazgatási együttműködés
nederländskaadministratieve samenwerking
polskawspółpraca administracyjna
portugisiskacooperação administrativa
slovenskaupravno sodelovanje
finskahallinnollinen yhteistyö
lettiskaadministratīvā sadarbība
 
administrative costs svenskaförvaltningskostnader
 
administrative court svenskaförvaltningsdomstol
spanskajurisdicción contencioso-administrativa
tjeckiskasprávní soud
danskaforvaltningsdomstol
tyskaVerwaltungsgerichtsbarkeit
grekiskaδιoικητική δικαστική αρχή
franskajuridiction administrative
italienskagiurisdizione amministrativa
ungerskaközigazgatási bíróság
nederländskaadministratieve rechtspraak
polskasądownictwo administracyjne
portugisiskajurisdição administrativa
slovenskaupravno sodišče
finskahallintotuomioistuin
lettiskaadministratīvā tiesa
 
administrative expenditure svenskaadministrativ utgift
spanskagasto de funcionamiento
tjeckiskasprávní výdaje
danskadriftsudgift
tyskaVerwaltungsausgabe
grekiskaδαπάvη λειτoυργίας
franskadépense de fonctionnement
italienskaspese di funzionamento
ungerskaigazgatási kiadások
nederländskahuishoudelijke uitgave
polskawydatki administracyjne
portugisiskadespesa de funcionamento
slovenskaodhodki za poslovanje
finskahallinnolliset menot
lettiskaadministratīvie izdevumi

Annonser