Engelskt lexikon - a - ac

 
a cake svenskaen tårta
 
a call svenskaett lockrop
 
a cap svenskaen keps
 
a caring nature svenskaomtänksam, omtänksam natur, en omtänksam person
 
a case in point svenskaett sådant fall
 
a catalogne of you electronic products svenskaen katalog över era elektroniska produkter
 
a century svenskaett århundrade
 
a chart of svenskaen tabell över
 
a chauffeur danskaen chauffør
 
a chef danskaen kok
 
a child svenskaett barn
 
a child of the stars svenskastjärnornas barn
 
a classic movie svenskaen klassisk film
 
a cold day dawned svenskaen kall dag började
 
a colour changer svenskaen färgväxlare
 
a complete beginner svenskahelt och hållet nybörjare
 
a confinement svenskaen inspärrning
 
a controversy svenskaen konflikt
 
a country danskaet land
 
a coupel of svenskaett par
 
a couple svenskaett par
 
a couple minutes ago svenskaför ett par minuter sedan
 
a couple of svenskaett par
tyskaein paar
 
a couple of ... svenskaett par ...
 
a couple of attempts svenskanågra försök
 
a couple of days svenskaett par dagar
 
a couple of hours svenskaett par timmar
 
a couple of minutes ago svenskaför ett par minuter sedan
 
a couple of minutes later svenskanågra minuter senare
 
a couple of postcards finskapari postikorttia
 
a couple of times svenskaett par gånger
 
a couple of weeks svenskanågra veckor
 
a couple will do svenskaett par stycken räcker
 
a cramped nerve svenskaen klämd nerv
 
a crowded train svenskaett fullsatt tåg
 
a cup of coffee svenskaen kopp kaffe
danskaen kop kaffe
 
a cup of tea svenskaen kopp te
 
acacia svenskaakacia
tyskaAkazie
 
acacia tree svenskaakaciaträd
 
academia tyskadie akademische Welt
 
academic tyskaakademisch
 
academic freedom svenskaakademisk frihet
spanskalibertad de enseñanza
tjeckiskaakademické svobody
danskaundervisningsfrihed
tyskaFreiheit der Lehre
grekiskaελευθερία εκπαίδευσης
franskaliberté de l'enseignement
italienskalibertà di insegnamento
ungerskaoktatás szabadsága
nederländskavrijheid van onderwijs
polskawolność nauki
portugisiskaliberdade de ensino
slovenskaakademska svoboda
finskaakateeminen vapaus
lettiskaakadēmiskā brīvība
 
academical svenskaakademisk
tyskaakademisch
 
academically svenskaakademiskt
 
academician svenskaakademimedlem
 
academies tyskaAkademien
 
academy svenskaakademi
tyskaAkademie
 
acanthopterygian tyskaStachelflosser
 
acanthus tyskaBärenklau
 
acatalectic tyskaakatalektisch
 
accede svenskabiträda
tyskazustimmen
 
accede to svenskatillmötesgå
 
accelerando tyskaallmählich schneller
 
accelerate svenskaaccelerera
tyskabeschleunigen
 
accelerated svenskaaccelererad
tyskabeschleunigt
 
accelerates svenskaaccelererar
tyskabeschleunigt
 
accelerating svenskaaccelererande
 
acceleration svenskaacceleration
tyskaBeschleunigung
 
accelerator svenskagaspedal
tyskaGaspedal
 
accelerators tyskaBeschleuniger
 
accelerometer tyskaBeschleunigungsmesser
 
accelerometers tyskaBeschleunigungsmesser
 
accent svenskadialekt
tyskaAkzent
spanskaacento
ryskaпроизношение