Engelskt lexikon - a - ac

 
acctually svenskafaktiskt
 
accueded svenskainstämmande
 
acculturation svenskaackulturation
spanskaaculturación
tjeckiskaakulturace
danskatilpasning til andet kulturmiljø
tyskaAkkulturation
grekiskaπoλιτιστική αφoμoίωση
franskaacculturation
italienskaacculturazione
ungerskakulturális asszimilálás
nederländskaacculturatie
polskaakulturacja
portugisiskaaculturação
slovenskaakulturacija
finskasopeutuminen vieraaseen kulttuuriin
lettiskaakulturācija
 
accumulate svenskasamla
 
accumulation svenskaanhopning, samling, ansamling
 
accumulative svenskaackumulerad
 
accumulator svenskaackumulator
 
accuracy svenskaexakthet
tyskadie Genauigkeit
 
accurate svenskaackurat
tyskagenau
 
accurately svenskaexakt
 
accusative svenskaackusativ
 
accuse svenskaanklaga
tyskabeschuldigen
finskasyyttää
 
accuse of svenskaanklaga för
 
accuse somebody of svenskaanklaga någon
 
accused svenskaanklagad
 
accused of svenskaanklagad för
 
accuses svenskaanklagar
 
accusingly svenskaanklagande
 
accustom tyskagewöhnen
svenskavänja sig
 
accustomed svenskavan
 
accustomed to svenskavan vid
 
accustumed to svenskavan vid
 
accysation svenskabeskyllning
 
ace svenskavara en pärla
tyskaAss
 
acelerator svenskagaspedal
 
aces svenskaäss
 
acetaldehyde svenskaacetaldehyd
 
acetate svenskaacetat
 
acetic svenskaättiksyre-
 
acetone svenskaaceton
 
acetylene svenskaacetylen
 
acetylene torch svenskaacetylenbrännare
 
acguainted with svenskabekant med
 
ache svenskavärk
tyskaschmerzen, dumpfer Schmerz
estniskavalu
ukrainskaболіти
 
ache for svenskalängta efter
 
ached svenskavärkte
tyskaschmerzte
 
acheive svenskaåstadkomma
 
aches svenskavärka
tyskadie Schmerzen
 
achievable svenskautförbart
 
achieve svenskauppnå
tyskaschaffen
 
achieved svenskauppnått
tyskaschaffte
 
achievement svenskautförande
tyskaLeistung
 
achievements svenskakunnandet
 
achieves svenskauppnår
 
Achilles svenskaAkilles
 
Achilles heel svenskaakilleshäl
 
aching svenskavärkande
tyskaschmerzend
 
achromatic lens svenskaakromatisk lins
 
acid svenskasyra
tyskasaeure
spanskaácido
tjeckiskakyselina
danskasyre
grekiskaoξύ
franskaacide
italienskaacido
ungerskasav
nederländskazuur
polskakwas
portugisiskaácido
slovenskakislina
finskahappo
lettiskaskābe

Annonser